Runene på Bildentekstilet

Forsker Elise Kleivane

Forsker Elise Kleivane Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt«Itt gammelt Sønder Reffuit Altar Klæde», slik beskrev Peder Alfssøn middelaldertekstilet han fant i en falleferdig stavkirke på gården Bilden på Hadeland i 1627. Allerede den gang må tekstilet ha vært nesten fem hundre år gammelt, en levning fra en annen tid.

Stiftelsen Steinhuset ønsker å gjenskape Bildentekstilet, som så skal plasseres i Steinhuset på Granavollen.

I dette prosjektet ligger det mye kunnskapsformidling omkring materialbruk, teknikker, tolkninger og historie.

Teppet inneholder flotte figurer og en runeinnskrift. Vi ønsker å utdype runeinnskriften på dette teppet spesielt og kunnskap om runer generelt.

Tirsdag 14. mai kommer derfor Elise Kleivane, norrønfilolog og forsker ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo, til Steinhuset. Hun leder blant annet et prosjekt som heter «Bokstaver mellom runer og manuskript».

Runeinnskriften på Bildentekstilet hjelper til med dateringa av tekstilet og vitner om bruken av skrift i kirkelige og liturgiske sammenheng. Selv om innskriften ikke er så lang, er det mye å si om den. Denne runeinnskriften er heller ikke den eneste innskriften fra Hadeland. I foredraget gir hun en grundig presentasjon av runene på tekstilet, og plasserer runene på Bildentekstilet inn i landskapet av middelalderinnskrifter på Hadeland. Innskrifter med både runer og bokstaver er med.

Velkommen til Steinhuset og et interessant foredrag.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags