Det blir en konsert med to av Østlandets beste korps - henholdsvis brass og janitsjar. Nittedal og Hakadal Janitsjar skal spille sin egen avdeling i konserten, under ledelse av dirigent Hans Andreas Kjølberg. Dette blir en korpsaften med mye spennende og variert musikk.

Ikke bare er konserten en sommeravslutning for korpsene, det er også en del av Hadelands markering av Musikkorpsenes år 2018. Norges Musikkorps Forbund (NMF) feirer 100 år i 2018 og dette markeres av korps over hele landet. På Hadeland markeres det med et stort felleskorps i Gran lørdag 16.juni. Konserten på Granvang blir en avslutning på denne markeringen.

Som dirigent har Jaren denne gangen fått med seg Rune Hannisdal. Hannisdal har tidligere vært dirigent for blant annet Manger Musikklag og er også formidlingsleder og orkesterpedagog for Bergen Filharmoniske Orkester. Til høsten vil han være å se som NMFs nye musikksjef og han gleder seg derfor spesielt til å ta del av markeringen på Hadeland.