Ny dirigent i Hadeland ungdomskor denne høsten

Ny dirigent: Johan Christian Torsvik Bruun er ny dirigent i Hadeland ungdomskor. Jentene kommer fra Gran og Lunner.

Ny dirigent: Johan Christian Torsvik Bruun er ny dirigent i Hadeland ungdomskor. Jentene kommer fra Gran og Lunner. Foto:

Av

Prosjektkoret for gutter og jenter 14-24 år har startet høstsemesteret.

DEL

InnsendtNy dirigent er Johan Christian Torsvik Bruun, Oslo, 3. års musikkhøyskolestudent og dirigent, pianist og sanger.

Prosjektleder og fungerende styreleder er Tor Gunnar Haugerøy fra Brandbu.

Øvelsene er i amfiet på Brandbu barneskole hver onsdag.

I vedtektene for koret står det:

1. Organisasjon

Hadeland Ungdomskor er et frittstående og demokratisk kor. Politisk- og livssynsnøytralt.

2. Formål

Koret skal

* fremme den musikalske utviklingen til medlemmene

* skape gode sosiale rammer om aktiviteten

Repertoaret vil bli laget av dirigenten, og sangerne får være med å bestemme på demokratisk vis hvilke sanger det skal satses på. Låter i jazz-pop-rock sjangeren blant annet. Det er etablert kontakt med 2 musikere til å være med på opptredener.

Prosjektet er privat og drives av frivillige. Vi gjør alt det praktiske. Det er inngått kontrakt med dirigenten, som er selvstendig næringsdrivende.

Det er mottatt prosjektgave fra Sparebankstiftelsen Gran.

Noe av inntektene kommer fra en semesteravgift som sangerne betaler hvert halvår.

Fra kor-organisasjoner er det mottatt oppstartstøtte og momskompensasjon. Ung i Kor er organisasjonen for barne- og ungdomskor i Norge. De formidler økonomisk støtte til medlemmene sine, og hjelper dem både organisatorisk og musikkfaglig. Hadeland Ungdomskor er medlem i Ung i Kor siden juni 2018. Høsten 2018 ble koret registrert i Brønnøysundregistrene, med organisasjonsnummer og som grasrotmottaker.

Den største utfordringen har vært å få med nok sangere til å utvikle et oppegående ungdomskor. Guttene er mest avventende til å gå inn i korsangen.

Oppfordrer derfor alle sang- og musikkinteresserte ungdommer i målgruppen om å besøke oss på øvelsene i amfiet, Brandbu barneskole. Helt uforpliktende å møte for å teste ut miljøet vårt.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags