GRUA: Den store låven ved direktørboligen på Bråten er pusset opp, og vil for første gang bli brukt til utstilling.

- Vi er mer enn stolte over å ha fått muligheten til å stille ut de sterke og vakre bildene til den amerikanske fotojournalisten Larry Price, sier Maja Leonardsen Musum.

De fire utstillingene ved Randsfjordmuseenes fire museer tar i serien Vidunderlig verden for seg hvert sitt dypdykk inn i Antropocen-menneskets tidsalder - den foreslåtte nye tidsepoken for planeten.

- Gruvedriften på Hadeland har pågått langt tilbake i historien. I forbindelse med vårt arbeid med klima- og miljøutfordringene dannet gruvehistorien og det geologiske arbeidet en fin ramme for å se på både de menneskelige belastningene og miljømessige utfordringene knyttet til dagens gruvedrift, forteller Musum.

Utstillingen ser på sammenhengene mellom rovdrift på både natur og mennesker, og forholdet mellom forbruk og kampen om jordens begrensede mineraler.

Til åpningen inviterer Hadeland Bergverksmuseum til en filosofisk samtale om klima. Filosofene Bente Holm Svenbalrud og Anne H. Myklebust inviterer publikum med i samtale om kanskje klimadebatten er så kompleks at det slår beina under vårt engasjement. Om hvorfor avstand til lidelse er både en bra og dårlig ting, og Antropocen egentlig er et godt ord for den tiden vi er inne i. Harald Tyrdal vil foreta den offisielle åpningen. Synne Avtjærn og Lars Ramberg serverer gamle miljøslagere i ny innpakning.

Larry Price (f. 1954) har mottatt den prestisjetunge Pulizer-prisen for sitt fotodokumentariske arbeid. Price har sin utdanning fra Universitetet i Texas med bachelorgrad i journalistikk, og har tidligere arbeidet som journalist blant annet i The Philadelphia Inquirer, The Sun i Baltimore, The Fort Worth Star-Telegram og The Denver Post. Han har publisert flere bilder og artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift som TIME, Newsweek, National Geographic, U.S. News & World Report, Der Stern og LIFE.