TINGELSTAD: I forbindelse med jubileet blir det en rekke ulike arrangementer. Ett av dem er jubileumskonsert med Mannskoret KK, i samarbeid med Jevnaker Korforening. I Tingelstad kirke 10. november.

Her vil korene, hver for seg og sammen, framføre et variert repertoar fra mannskor,- og blandakorsjangeren. Publikum får høre flotte verk av både Mozart, Beethoven, Wagner, Faure og Grieg. Det blir også verk av russiske Bortniansky.

Jevnaker Korforening vil videre benytte anledningen til å servere smakebiter fra Lars-Erik Larssons «Förklädd Gud» til tekster av Hjalmar Gullberg. Dette er et verk som vil bli framført i sin helhet neste høst da Jevnaker kirke skal innvie sitt nye kirkeorgel. Kantor i Gran, Ann Toril Lindstad, vil ledsage korene på flere av verkene. Korene ønsker velkommen til en kveld fylt av klassisk korsang.