Kulturminnedag på Vestern

Her er det Per og Ragnar som monterer de nye tavla til kulturminnededagen.

Her er det Per og Ragnar som monterer de nye tavla til kulturminnededagen. Foto:

Av
DEL

Ditt Hadeland Også i år har Grindvoll Vel et kulturhistorisk arrangement på gravfeltet som ligger på Øvre Vestern på Grindvoll. Dette året finner den sted 6. september.

Dagen inneholder et program med stort spenn. I fjor ble en natur- og kultursti innviet. Nå er den utvidet med ytterligere to spennende informasjonstavler. En tar for seg gamle ferdselsårer og den andre om bosettingshistorien i Vestre Lunner.

Om det siste temaet vil historiker Solfrid Myhre orientere på gravfeltet på Vestern. Hun kommer til å ta en mer eller mindre kronologisk gjennomgang av bosettingshistorien i Vestre Lunner, fra de eldste sporene vi har etter folk i området fram til tiden hvor vi begynner å få et større tilfang av skriftlige kilder (dvs. 15/1600-tall). Når begynte folk å bosette seg i Vestre Lunner? Hvilke er de eldste gårdene i området og når ble de etablert? Hvilke kilder har vi til opplysninger om den eldste bosettingen, og hva kan vi lese/tolke ut fra disse kildene.

Det er også laget nettsider der alle kan gå inn å se på informasjonen om tavlene som er plassert rundt hele stien. Denne siden vil bli tilgjengelig i forbindelse med arrangementet.

Det foregår også andre spennende aktiviteter på Vestern denne dagen. Det vil bli aktiviteter for barn (og andre) med smeden som viser fram smiing og støping i praksis. Husflidslaget tilbyr spikking og naturveving og fugleforeningen viser ringmerking og tilbyr råd i forbindelse med snekkering av fuglekasser.

Velet har også sikret seg musikalsk underholdning med de tre trubadurene Buan, Schanke og Sløtte som innleder det hele.

Parkeringen bør helst skje på Westernsletta. Veien derfra til Vestern er merket.

På grunn av korona vil serveringen og salg av mat ved Gamlebygningen på Vestern bli innrettet etter de smittevernregler som gjelder, men mat blir det.

I tilknytning til arrangement vil det bli arrangert en tur i natur- og kulturstien på ca. 6 km lengde. Denne starter ved Ballangrud klokken 1030 og går i Bolkenmarka til Vestern. Underveis vil de to nye tavlene bli passert. Det vil bli anledning til å parkere i nærheten.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken