Landbrukets Fagråd Hadeland skal arrangere et avløserkurs for ungdom og nye avløsere to lørdager i mars her på Hadeland. Dette er et kurs om stell av husdyr - både storfe, sau og gris - og det vil også inneholde litt om mjølking av ku.

Kurset arrangeres i samarbeid med Lena Valle videregående skole, som stiller med husdyrlærer på kurset.

Kurset er på 13 timer og vil omfatte både teoriundervisning på Gran rådhus, og tur til Lena Valle videregående skoles nye storfefjøs på Reinsvoll på Toten. Der vil det bli demonstrert mjølking, det vil bli omvisning i fjøset, man skal se på mjølkerobot, og det vil også bli litt praksis i kalvestell og -foring. Det er også planlagt fjøsbesøk i sauefjøs og grisehus på Hadeland.

Temaene som vil bli gjennomgått på kurset er bl.a. dyrevelferd, mjølking, fôr og foring,  sjukdom og helse hos dyra, og Helse, miljø og sikkerhet for avløsere.

Målgruppa for kurset er ungdom fra ca. 15 års alder og andre som er interessert i å kunne bli avløsere i landbruket. Det kan være en fordel med litt erfaring med dyrestell/gårdsarbeid fra før, men dette er ikke noe krav.

I tillegg til det 13 timers kurset, vil det bli prøvd organisert praksisplass for alle deltakerne hos en gardbruker i nærheten av deltakernes bosted. Det er planlagt at deltakeren skal få være med på 6 fjøsstell enten på kveldstid eller i ei helg.

Dersom man gjennomfører et slikt kurs, står man bedre rustet til å kunne ta på seg en avløserjobb, og dersom man allerede har jobbet litt som avløser, kan man få litt faglig opplæring og påfyll om aktuelle temaer.

Arrangørene kan ikke love kursdeltakerne avløserjobb etter kurset. Men hvis man viser stor ansvarsfølelse, lærer seg gode ferdigheter og har god arbeidslyst, er det større sjanse for å kunne få noen avløser-oppdrag i framtida.

Påmeldingsfristen til kurset er 1. mars og påmeldingen kan skje til Gran rådhus, kommunetorget, eller til kursleder, Anne Okkenhaug Bentsen, ved landbrukskontoret for Hadeland. Mer info om kurset kan også fås hos disse.