Det blir allsidig besøk når Det Norske Misjonsselskap på Gran avholder sin misjonsuke torsdag 26. til søndag 29. oktober. Tidligere domprost i Molde, nå regionstyreleder i NMS, Øystein Bjørdal, kommer til kommunehuset i Tingelstad på torsdag. Han har med ferske inntrykk fra arbeidet både i Norge og ute i verden. Han er også godt kjent innen kirkemusikk og deltar med sang. 

Fredag kommer Arnfinn Bjørgen som tidligere er kjent av mange i Hedmark/ Oppland for mangeårig innsats lokalt. 

Søndag deltar Margrethe Reve Brandsæter ved «tårnagentgudstjenesten» i Tingelstad kirke. På ettermiddagen er hun med på samling på Tryggheim. Hun er misjonær i Thailand og Laos og har mye spennende å formidle fra arbeidet med å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Misjonsselskapet sitt arbeid i Thailand er også misjonsprosjektet til kirken i Gran, så det er ekstra aktuelt.

Arrangementene er åpne for alle.