Fagdag om karbonlagring i landbruksjord fredag

Av
DEL

InnsendtFredag den 25. oktober inviteres alle bønder i regionen til fagdag om karbonlagring og regenerativt landbruk, med fokus på aktuelle tiltak for korn-, gras- og husdyrproduksjon.

Ved å sikre et høyt innhold av biologisk materiale i matjord blir vi mindre sårbare for klimaendringenes konsekvenser.

Vitalanalyse vil gi oss en innføring i hvordan man med nye metoder kan øke jordens biologiske innhold, øke fruktbarhet og evne til å binde karbon.

Det vil også bidra til å redusere rotugras og behovet for Glyfosat (som trolig blir forbudt). Metodene er i bruk flere steder i Europa, og prøves nå ut også på norske gårder.

Karbonfangst er ett av punktene i Landbrukets Klimaavtale mellom Landbruksdepartementet og bondeorganisasjonene. Arrangør er Økologisk Hadeland, prosjektet «Den dyktige bonden» og Regionrådet for Hadeland.

Fagdagen arrangeres på Gran rådhus. Påmelding til kommunetorget eller Marte Tøfte.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags