Pilegrim: Årsmøte i RiHaTo

Vandring for små og store langs gode, gamle vegfar.

Vandring for små og store langs gode, gamle vegfar. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

INNSENDTPilegrimsfellesskapet RiHaTo samarbeider nært med Pilegrimssenteret på Granavollen og avholdt forlede sitt årsmøte i senterets lokaler i den gamle Handelslagsbygningen. Man kan se tilbake på et aktivt år med både egne vandringer og medvirkning og bistand til andre som søker over våre bygder: Ringerike, Hadeland og Toten. Foreningen arrangerer oftest dags- eller eftas-turer og yter også bistand til lokale grupper og «gjennomgangsvandrere».

Pilegrimsleden følger gamle vegfar over Krokskogen, går gjennom kulturhistorisk landskap nordover langs Tyrifjorden, Randsfjorden og Mjøsa og fortsetter over Dovre til Nidaros og Hellig-Olavs grav. Hos oss er Granavollen for mange et pilegrimsmål i seg sjøl, og årsmøtet vedtok en henstilling til Gran Kommunes politikere om å sørge for at stedets historiske kvaliteter sikres og utvikles. På Toten er Hoffsvangen et sentrum.

Pilegrimsbevegelsen har i løpet av de siste par tiårene vokst fram rundt om i landet. RiHaTo er tilsluttet den norske overbygningen St. Olav med sete i Trondheim. Vår leder Peder Gjerdrum har deltatt i et organisasjonsutvalg som har beskrevet en veg frem mot et Norges Pilegrimsforbund, men man har innsett at man inntil videre må bygge på dagens mer uforpliktende samarbeid.

Etter å ha vært aktive en årrekke ønsket nå flere av styremedlemmene avløsning. Spesielt gjaldt dette Hans Erik Raustøl, som i sin tid ledet arbeidet med å etablere foreningen. Nå fortsetter Peder Gjerdrum som leder og Jon Skeie som kasserer. Nye i styret er Daniel Håkegård (Gran), Hilde A M Lunde (Lunner), Johan Dyste (Toten), Lena Rós Matthiasdottir (Ringerike) og Nils Martinsen (Gran). Leder ved Pilegrimssenteret Jane Dahl Sogn er sentral i alt som foregår. Foreningens aktiviteter bekjentgjøres ved meldinger som sendes alle interessenter.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags