Referat fra årsmøtet til Diabetesforbundet Hadeland

Av
DEL

InnsendtÅrsmøtet i Diabetesforbundet Hadeland ble avholdt på Marienlyst, Jaren torsdag 14. februar 2019. 21 medlemmer var til stede.

Det ble ønsket velkommen av leder Aud Egge og tent lys med ett minutts stillhet for de som gikk bort i 2018.

Valgt møteleder Åge Framstad tok over og ledet årsmøtet.

Innkalling til årsmøtet og saksliste ble godkjent.

Det ble valgt referent og to til å underskrive protokollen.

Årsmelding, regnskap og valg ble gått igjennom og godkjent.

Det var ikke kommet inn noen saker til årsmøtet.

Styret for 2019:

Leder: Aud Egge

Styremedlemmer: Åge Framstad, Aud Teslow, Roy Stensrud og Else Sørensen

Varamedlem: Dagny Dyrud

Det er avholdt 6 styremøter og 6 medlemsmøter inkludert sommertur og julebord i 2018.

Medlemsmøtene blir holdt på Marienlyst med ulike temaer og det avsluttes med kaffe og snitter hver gang. Hyggelige og informative kvelder.

Sommerturen gikk i år til Oset Høyfjellshotell med omvisning i museet på hotellet og kirken de har bygget der. Det ble servert lunsj først og kaffe med sveler før hjemreisen. Hyggelig dag.

Julebordet ble holdt på Bergslia gjestestuer.

I 2019 er det 40 år siden Diabetes Hadeland ble stiftet og det vil bli markert i løpet av året,

Informasjon om dette vil komme senere.

Medlemmer fra styret deltar på forskjellige arrangement med Diabetesforbundet sentralt og er til stede på flere arrangement lokalt for å dele ut info om diabetes. Kan nevne Tulipanaksjon sammen med Lions, Jarendagene og diabetesdagen 14. november.

Styret ønsker flere medlemmer velkommen til våre arrangement. Det er hyggelige kvelder og skaper godt samhold.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags