Årsmøte i DNT Hadeland

LUSHAUGTÅRNET: Amund Bø, Anne Britt Skretteberg og Ole Bjerke fra styret i DNT Hadeland, Carl R. Ihlen fra Hadeland O-lag og musiker Hege Rimestad i tårnet. Bildet er tatt da Lushaugtårnet ble åpnet i september.

LUSHAUGTÅRNET: Amund Bø, Anne Britt Skretteberg og Ole Bjerke fra styret i DNT Hadeland, Carl R. Ihlen fra Hadeland O-lag og musiker Hege Rimestad i tårnet. Bildet er tatt da Lushaugtårnet ble åpnet i september. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Årsmøte i Den Norske Turistforening Hadeland ble holdt på Hadeland Gjestegård den 20. februar.

Alle vanlige årsmøtesaker som årsrapport, regnskap, budsjett og handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Valget ga følgende styre for kommende år: Amund Bø, leder, Ole Bjerke, Yvonne Bjerke, Gunnar Haslerud, Anne Britt Skretteberg og Victoria Gaarder.

Sammendrag av årsmeldingen:

DNT Hadeland har nå 1305 medlemmer. Laget dekker kommunene Gran og Lunner, og dette medlemstallet er svært bra basert på antall innbyggere i de to kommunene.

I 2018 ble det gjennomført 77 turer/utearrangement for store og små. I tillegg ble det arrangert Opptur for alle åttendeklassingene i Gran og Lunner, samt en flerkulturell skidag på Sagvollen.

Turene har hatt stor variasjon både i stedsvalg og lengde. Vi har hatt turer til fots, på ski, på sykkel, på truger og med kano/kajakk. Vi regner med å ha hatt nesten 2000 personer ute på tur.

Det har vært lokale turer på stier og gutuer og turer over flere dager på fjellet.

Vi har gående et turopplegg basert på appen DNT SjekkUT. Femten topper på Hadeland skal besøkes både sommer og vinter innen høsten 2020. En person har allerede vært på alle toppene to ganger, og det er registrert ca. 150 besøk så langt. Opplegget er også åpent for ikke medlemmer i DNT.

Hytta vår på Sagvollen, Kjørestua, hadde 113 overnattinger. Denne hytta leier vi av Gran almenning, og ny leiekontrakt er inngått fram til 2023.

Lushaugtårnet, DNT Hadelands første store byggeprosjekt, ble åpnet 2. september. Tårnet har blitt et svært populært turmål, og siden åpningen har nesten fire tusen skrevet i gjesteboka som ligger i tårnet.

Her må nevnes gode bidragsytere som Sparebankstiftelsen Gran og grunneieren Brandbu og Tingelstad almenning.

Hadeland turlag har ansvaret for 200 km merkede stier, som alle har sin stiansvarlig. Tilgang i 2018 ble tursti fra Granavollen til Sølvsberget. Vi øker nå arbeidet med å skilte stier i kulturlandskapet.

DNT Hadeland samarbeidet i fjor om turer med DNT Ringerike, Nittedal Turlag – Turkameratene, DNT Valdres og DNT Gjøvik og Omegn.

DNT Hadeland Barnas Turlag hadde høy aktivitet også i 2018.

Dette omfattet blant annet «Kom deg ut dagen» på Brovoll i februar og på Gran Østås i september. I tillegg til vanlige turer ble det arrangert gruvesafari, gårdsbesøk og teatertur. Årets tøffingtur gikk til Galdhøpiggen.

Det ble lagt ned mye dugnadsinnsats i DNT Hadeland også i 2018, og vi registrerte 3265 timer. Dette omfattet tillitsvalgte, turledere, stiryddere og medhjelpere ved forskjellige arrangement.

Hadeland Turlag har også i 2018, etter beste evne, fulgt opp lagets vedtekter og handlingsplan. Når det gjelder mål nummer en, legge til rette for og arrangere turer, mener vi laget ga et godt bidrag til naturopplevelser, sosialt samvær og folkehelse i 2018.

Friluftsliv er folkehelse på grønn resept.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags