Referat fra årsmøte i Gran sanitetsforening

Av
DEL

INNSENDTGran Sanitetsforening avholdt årsmøte på LHL-huset i Gran 5. februar 2019.

Det var 21 stemmeberettigede til stede. Leder Tove Ranheim ønsket velkommen. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Tove Ranheim ble valgt til møteleder og Grethe Saug Borgedahl ble valgt til referent. Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Ifølge årsmeldingen er det 60 enkeltmedlemmer og ett bedriftsmedlem.

Vi har hatt et aktivt år med ni medlemsmøter og ti styremøter. «Ut i det blå tur» til Verdens Ende.

Foreningen har gitt støtte til NKS' merkesaker og fond: Kvinnemedisinsk forskning – Psykiske lidelser – Forskning til barn og unge – Revmatisme fondet – Osteoporose fondet – Kreftfondet – NKS veiledningssenter for pårørende til rusavhengige samt et fadderbarn i Uganda.

Lokalt ga vi overskuddet fra maiblomstsalget til Trintom- og Sanne skoler. Vi støtter Gran frivilligsentral og helsesportsgruppa i Brandbu. I tillegg har vi gitt støtte til Trintom pluss og Skjervumshagen, Arena pluss på Lidskjalv, Bowl-matte og ambulansetjenesten avdeling Gran.

Inntektene får vi fra salg av fastelavnsris, sommer- og julebasar og loddsalg på møtene.

Våre medlemmer er med på vaffelsteking på Skjervum helse- og omsorgssenter hver måned, besøk på Granhøi og pynting til høsttakkegudstjeneste og kirkekaffe i Ål kirke.

Fire av våre medlemmer reiste til Fredrikkeprisutdelingen i Oslo. Til landsmøte i Tønsberg møtte Berit Vøien Lynne som delegat for Oppland. To medlemmer reiste til fylkesårsmøte på Dombås.

Styret for 2019:

Leder: Tove Ranheim

Nestleder: Grethe Saug Borgedahl

Kasserer: Marit Hvalstad Linvollen

Sekretær: Berit Vøien Lynne

Styremedlemmer: Marie Hole, Marianne Finkelsen og Inger Prestmarken

Varamedlemmer: Ellen Wøien og Liv Iversen Skogheim

Regnskapsfører: Arne Espen

Revisor: Oddvar Hval

Vi vil sende en stor takk til alle som støtter arbeidet vårt og all positivitet vi møter.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags