Fellesstyremøte for alle sanitetsforeningene i Gran

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtTorsdag 21. mars 2019

Til stede: Gran, Jaren, Brandbu, Bjoneroa, Tingelstadhøgda og Vestre Tingelstad, som var vertskap. Til sammen 25 sanitetsdamer deltok.

Leder i Vestre Tingelstad, Elsa Staxrud, ønsket velkommen, og ga ordet til Heidi Staxrud. Heidi er politioverbetjent på Hadeland. Hun fortalte først litt om seg sjøl, om politireformen og organisasjonen sånn den er nå.

Temaet var «Vold og seksuelle overgrep».

Hun ga oss noen spørsmål; Hvem er overgriper? Hvem er fornærmet? Hvor skjer det overgrep? Svarene var at det kan være hvem som helst og hvor som helst. Hun fortalte at fra 2013 har det vært en økning på 138 prosent i antall avhør av barn. Unger har forskjellig måter å reagere på overgrep på, noen gråter mye, noen blir hyperaktive og noen trekker seg inn i seg sjøl.

På Hamar er det opprettet et Barnehus, der samles politi, barnevern, helsevesen, skole og andre for at unger skal slippe å reise rundt. Før måtte unger møte i retten, nå blir avhørene tilrettelagt så de slipper det. Dette er mye takket være sanitetskvinnenes kamp, kunne Heidi fortelle. Hun fortalte også at vi alle har en avvergingsplikt når vi har mistanke om at noe skjer, og unnlatelse fra å melde fra kan straffes med opptil ett års fengsel. Det holder med en anonym melding til barnevernet, men de vil helst at melder oppgir navnet sitt.

Noen viktige ting å huske på:

* politiet.no, som er politiets nettside, der er det også en link for å tipse Kripos

* Tlf.nr.: 02800

* Nødnr.: 112

* dinutvei.no, som er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Politiet er rundt på skolene og informerer om nettvett og seksuelle overgrep på nett.

Etterpå var det kaffe med rundstykker og kaker, og utlodning, før styremøtet startet.

Anne Marie Solstad fra Brandbu startet med å informere om «Russeprosjektet», som har vært veldig vellykket på Hadeland. Det foregår i samarbeid med SMiso (Senter mot incest og seksuelle overgrep) på Gjøvik, de kommer til Hadeland videregående skole 4. og 5. april. Saniteten har ikke noe oppdrag i år, men vi skal være der for å synliggjøre oss og vise at vi bryr oss, og også dele ut buff og armbånd med «Ja betyr ja». Det ligger mye om dette prosjektet på nettsiden til NKS. Anne Marie ønsket tilbakemelding om hvem som kan komme og når. I år er det ca. 320 russ på Hadeland.

Alle foreningene er positive til at vi fortsetter med å delta i prosjektet, så lenge Smiso er med.

Skolen vil gjerne at vi kommer.

Så skulle hver enkelt forening fortelle litt om sine aktiviteter.

Alle har de vanlige tingene som fastelavnsris og maiblomster.

Bjoneroa, har skolelunsjer, strikkekafé, grøtfest, basar, kreativ aften som er forskjellige aktiviteter som julepynt og baking. De lager «Sanitetsnytt», et blad som kommer ut til sommeren. Hittil har de kjørt rundt og solgt maiblomster, i år skal de prøve å stå på stand.

Brandbu kom med forslag om å gjøre noe sammen i Brua, i forbindelse med Sanitetens uke. De har strikketreff med Fredrikkestrikk, babysokker som leveres på helsestasjonen sammen med info og rød knapp. De har kløverturer hvor de triller Marka-pasienter i bakhagen der, steker vafler på Marka og prater med pasientene. Dette er på avd. I. De har skolefrokost, lunsj på Oktoberfestivalen hvor de også deler ut pengegaver. De er med og arrangerer «Duarn» på Trivselshuset, og har fått tilskudd for å bli lesevenn, Julegrøt i Moen og Brandbu, har deltatt på fylkesåremøte og landsmøte og har over 100 medlemmer nå.

Gran har 60 medlemmer og 1 bedriftsmedlem, av disse er ca. 25 aktive. De har sommer- og julebasar, vaffelsteking på Skjerven, kirkekaffe, er på Granhøy alderspensjonat, har juleavslutning på Lidskjalv. De hjelper til på Gla´dagene. De har forskjellige temaer på møtene sine, i fjor var de på tur til Verdens Ende i Vestfold.

Jaren er på Skjervum og steker vafler, servere julegrøt på Moen skole og skolefrokost på Jaren skole, har Treff´n på Marienlyst en gang i måneden, julelotteri, deltar på Jarendager med Stiftelsen Marienlyst, Kvinnehelsedager og landsmøte, har sommertur.

De har forskjellige temaer på møtene sine;

Besøk fra Jurk, Kostkold for eldre, førstehjelp, i september skal de ha «Damenes aften» med foredrag «Hjerteinfarkt hos kvinner» ved Helga Midtbø. De har fått åtte nye medlemmer.

Tingelstadhøgda har 25 medlemmer, fire av disse er nye.

I tillegg til de tradisjonelle tingene har de kirkekaffe i St. Petri i juni, 2. påskedag har de hyggetreff for grenda ved kjørka, i juni har de rømmegrøtfest.

Vestre Tingelstad har juletrefest, tema på møter, julemat på desembermøtet, grendedag sammen med Tingelstad Idrettsforening, serverer julegrøt på skolen, deler ut blomster på sykehjem til jul og til medlemmer som har jubileum. I høst hadde de et «Rop om hjelp» som ble distribuert til alle i Tingelstad, noe som resulterte i noen nye medlemmer. De har også kirkekaffe et par ganger i året, og høstlotteri.

Felles:

Det ble litt diskusjon rundt felles aktiviteter, hvor, og med tanke på rekruttering. Det skal settes ned en gruppe på tre fra forskjellige foreninger som skal jobbe videre med dette.

Foreløpig er det «Damenes aften» på Jaren, vi går felles om.

Beredskapstjenesten

Vi har avtale med Kiwi om innkjøp av matvarer, Gran har avtale med Kiwi på Gran. Det finnes liste over hva som skal kjøpes inn. Bjoneroa har sitt eget løp og egen avtale med kommunen.

Det er ny fylkesleder: Rakel Nybråten fra Dombås.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags