Det Norske Misjonsselskap (NMS) har sitt årlige områdestevne førstkommende lørdag i kirkestua ved Nes kirke i Brandbu. Her møtes representanter for foreninger og menigheter på hele Hadeland. Det er foreningene i Brandbu og Tingelstad som er vertskap.

På bildet er de representert ved Ingunn Lekang Sørensen og Åshild Anmarkrud.

Brandbu barne- og ungdomskantori, med dirigent Marit Wesenberg, vil synge på misjonsfesten.

Leder for Region Øst, Anne Presthagen Vedum, kommer og forteller fra sitt nylige besøk i Midtøsten. Der deltar NMS i arbeid via internett og satellitt, og de driver med nødhjelp og bibelarbeid – et spennende arbeid. Stevnet er åpent for alle.