TINGELSTAD: Hver onsdag i juni og august har Randsfjordmuseene og Hadeland Kirkeakademi invitert til stillesitting på Hadeland Folkemuseum. Mange har latt seg lokke av denne litt uvante arrangementsserien der publikum inviteres til å nettopp sitte stille og lage sin egen formidling.

En rekke lokale personer har innledet stillesittingen med refleksjoner rundt et allmenngyldig tema. Styrke, svakhet,  historien, respekt og raushet, har blitt presentert med personlige fortellinger og nære refleksjoner. 

Onsdag 16. august inviterer Randsfjordmuseene og Hadeland Kirkeakademi til det foreløpig siste arrangementet i Sitt stille!. Da skal ordfører Willy Westhagen innlede den 15 minutterlange stillesittingen med 15 minutters prat rundt temaet «sunn fornuft». 

– Vi synes det er fint at ordføreren stiller opp i en så annerledes ramme. Sunn fornuft er et tema som går igjen i den lokale, nasjonale og internasjonale politiske debatten. På onsdag får vi anledning til å fordype oss i begrepet i en setting som vektlegger muligheten til både å tenke i stillhet, og snakke i etterkant over en kopp kaffe, sier arrangørene som vurderer å utvide serien med nye innledere i neste sesong. 

Arrangementet gjennomføres utendørs, men flyttes inn ved dårlig vær.