Skisport er nasjonalopplevelser på sitt beste. Det vet nordmenn. Skisport er og blir noe spesielt og det norskeste norske i oss er knyttet til skisporten. Hele vår identitet.

Vel, slik kan det i alle fall oppfattes, men kommer du fra Sudan eller Syria, så er det litt annerledes. Men, integrering handler jo om å bli kjent med hverandres kultur, levesett og vaner. Derfor la Verdens gutter månedens samling til Lygna Skisenter, hvor vi hadde en morsom kveld hvor mange fikk prøve seg på ski for første gang.

Det ble et meget vellykket arrangement med mer enn 20 «gutter» fra minst seks land. Flere prøvde seg på ski for første gang, mens andre forsøkte seg som veiledere og mentorer i den norske folkesporten.

Latteren sto høyt borti bakken inn mot stadion uten at noen av oss telte antall fall. Vi vet at akkurat det tallet var høyt, men i løpet av et par timer var det flere som klarte å holde balansen på skiene, og mange så dette som første av en rekke skiturer i framtiden.

Arrangementet kunne aldri ha blitt gjennomført uten den smidighet vi ble vist fra voksenopplæringen på Roa til å få tilgang på det lager av brukte ski som finnes i kjelleren der, i tillegg fikk vi mulighet til å varme oss i det flotte servicebygget på Lygna skisenter. Verdens gutter er takknemlige for alle som stiller opp og gjør at vi kan få til en slik kveld.

Vi ønsker alle gutter velkommen til vårt neste møte som er i avisen Hadelands lokaler 7. mars. Først får vi en orientering om avisen, dens arbeid og hvordan de jobber med saker. Redaktøren skal fortelle om pressens rolle i Norge og hvorfor det er viktig med en fri og uavhengig presse. Etter en matbit, utfordres vi alle til å bidra med historier fra der vi kommer fra, hvordan det påvirker oss og hvordan vi har endt opp der vi nå er.