Videregåendeelever på Hadeland er klare i sin tale: – Å avlyse eksamen er den beste løsningen

Av

Tredjeklassinger ved Hadeland videregående skal egentlig ha fire eksamener til våren. På spørsmål om hvordan eksamen bør avvikles dersom koronaspredningen fortsetter, gir fire tredjeklassinger det samme svaret: Avlys eksamen.