13 omkom i 10 trafikkulykker

DØDE: Føreren av personbilen omkom i en kollisjon mellom lastebil og personbil på riksveg 4 mellom Harestua og Grua 2. september. Arkivfoto: Eivind Marcelino

DØDE: Føreren av personbilen omkom i en kollisjon mellom lastebil og personbil på riksveg 4 mellom Harestua og Grua 2. september. Arkivfoto: Eivind Marcelino

Artikkelen er over 3 år gammel

En av de tretten som døde i trafikken i løpet av 2015 omkom på Hadeland.

DEL

OPPLAND: Denne ulykken skjedde 2. september på riksveg 4 mellom Grua og Harestua. De to andre dødsulykkene i Vestoppland  i 2015 var på Raufoss og Sør Aurdal.

Det var en økning i trafikkdøde i fylket vårt fra 2014. Da mistet sju mennesker livet på vegene i Oppland. Det er Statens vegvesen som i en pressemelding opplyser om de foreløpige tallene.

(Arkivfoto: Eivind Marcelino)

Gudbrandsdalen verst

Sju av de tilsammen ti dødsulykken i Oppland i fjor skjedde i Gudbrandsdalen. Den siste skjedde 22. desember på E6 i Dovre. Der mistet en 18 år gammel kvinne livet i en kollisjon med et vogntog. Ulykken på Dovre er en av fire møteulykker i fylket vårt i 2015. Samtlige ulykker i Gudbrandsdalen skjedde på E6.

- Vi er bekymret over dødsulykkene på E6 i Dovre de siste månedene. Vegvesenet vil derfor tidlig i januar starte arbeidet med en trafikksikkerhetsanalyse på E6 i kommunen. Vi vil undersøke om det er forhold i og langs vegen som kan endres for å bedre trafikksikkerheten på kort og lang sikt, sier fungerende avdelingsdirektør Jan Nørstegård i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Det er spesielt èn strekning, mellom Rosten og Dombos, som vekker bekymring. Fire av de sju ulykkene skjedde nettopp på denne strekningen.

Midtrekkverk

På landsbasis er det en markant nedgang i antall drepte i trafikken fra 2014 til 2015. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 43 drepte i 2014 til 41 i 2015. Dermed fortsetter trenden med færre drepte i trafikken i Norge også i Region øst.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at det er en synkende trend med færre dødsulykker.

- Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi blant annet fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på riksveg 4 og E6, sier fungerende avdelingsdirektør Jan Nørstegård i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Bilførerne har ansvar

Vegvesenet i Oppland har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, lavere fartsgrenser og utretting av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2016, sier Nørstegård. Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene. Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Nørstegård

Artikkeltags