Kjøper av lokal eiendom må betale etter tvist om advokatoppgjør

En mann fra Lunner må betale drøyt 50.000 kroner til advokat Per Danielsen, etter en rettstvist om betaling for advokattjenester. Dette er likevel en langt lavere sum enn det Danielsen krevde.