HADELAND: En tidligere SFO-ansatt i 40-årene er dømt til fem års fengsel for en rekke overgrep mot en mindreårig gutt.

Den dømte overgriperen er ikke fra Hadeland, men bodde i distriktet da offeret politianmeldte serievoldtektene.

Da politiet ransaket boligen hans på Hadeland, fant de et spesialinnredet rom i kjelleren til overgriperen.

Overgrepene begynte da mannen jobbet som assistent i SFO ved en skole i Vestfold. I 2013 hadde mannen endret navn og flyttet til Hadeland.

Henlagt i høst

Den overgrepsdømte er ikke tidligere straffedømt.

Han ble også siktet for å planlegge bortføring av barn, men denne delen av saken ble i fjor høst henlagt «på grunn av bevisets stilling». I dommen på fem års fengsel blir det fastslått at han er pedofil.

Mannen er i Nordre Vestfold tingrett også dømt til å betale sitt unge offer 200.000 kroner i erstatning.

Harald Stabell forsvarte 43-åringen.

Han sier, i følge Aftenposten, at hans klient aldri har erkjent å ha forgrepet seg på gutten og at saken vil bli anket til Agder lagmannsrett.

Bevist

Nordre Vestfold Tingrett har etter en samlet vurdering funnet det bevist, utover enhver rimelig tvil, at domfelte har utført en rekke seksuelle handlinger mot fornærmede.

Gutten var åtte år da da overgrepene startet.

Han ble utsatt for en rekke overgrep i en seksårsperiode.

Retten legger også offerets detaljerte forklaringer i retten og til politiet til grunn for dommen.

Forhindret bortføring

Offerets bistandsadvokat, Kristin Hovden Norstedt, mener hennes klients anmeldelse har forhindret «en veldig alvorlig barnebortføringssak».

– Dersom han hadde gjennomført det han tilsynelatende hadde planlagt, tror jeg neppe han hadde blitt tatt noen gang. Han hadde jo ikke engang en bot fra tidligere, slik at det ikke hadde vært noen grunn for politiet å lete etter et forsvunnet barn hjemme hos ham, sier Hovden Norstedt til Gjengangeren.no.

«Tiltalte har på en kynisk måte utnyttet tillitsforholdet til fornærmede. Gjennom sin yrkesbakgrunn som lærer på SFO må han ha hatt alle forutsetninger for å forstå hvilke skadevirkninger slike overgrep vil påføre barn», heter det i dommen.