Ektemannen dømt til fengsel i tolv år – anker dommen

Dommere: Tingrettsdommer Helle Rolstad flankert av meddommerne Arne Haugestøl fra Gran og Åse Nystuen Pettersen fra Skreia.

Dommere: Tingrettsdommer Helle Rolstad flankert av meddommerne Arne Haugestøl fra Gran og Åse Nystuen Pettersen fra Skreia. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Gransmannen som drepte kona si i januar er dømt til tolv års fengsel.

DEL

Konedrapet i GranDet ble klart da Gjøvik tingrett avsa dom i saken mot trebarnsfaren fredag. Dommen er enstemmig.

«Retten har kommet til at tiltalte avfyrte skuddet med den hensikt å ta livet av fornærmede», skriver tingretten, som mener det var helt åpenbart at ingen ville kunne overleve et skudd fra så kloss hold.

«Retten anser at tiltaltes og våpenets stilling er helt uforenlig med tiltaltes forklaring om å bære og snu seg med våpenet. Retten legger til grunn at tiltalte rettet våpenmunningen mot fornærmedes bryst på en avstand kortere enn 50 cm, satte bevisst fingeren på avtrekkeren og skjøt», står det i dommen.

«Fullstendig usannsynlig»

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at tingretten har fulgt vårt syn på bevisene i saken, sier aktor Jo Christian Jordet til Hadeland.

– Vi vil levere en fullstendig anke til lagmannsretten, sier forsvarer Harald Stabell til Aftenposten.

Tingretten påpeker også at tiltalte i avhør har endret og tilpasset sin forklaring om praktisk talt alle momenter som er av betydning for selve drapshandlingen.

«Hvor han hentet våpenet, hvordan han bar våpenet inn i stuen, hvordan og på hvilken avstand skuddet gikk av. I tillegg til de direkte selvmotsigelsene forklarer han seg også på en lite troverdig måte om enkelte detaljer.»

Retten ser det slik at det er en serie omstendigheter som er påfallende i saken.

«I tillegg til det påståtte funnet av det skarpladde våpen, testing av normale patroner og pussing av våpen inne på kjøkkenet dagen etter varslet samlivsbrudd, kommer at de neste skritt tiltalte foretar seg også er ubegripelige ... I tillegg til at retten har funnet måten skuddet ble avfyrt på som avgjørende i forhold til at handlingen ble utført forsettlig, finner retten også tiltaltes forklaring om hvordan han uaktsomt skulle ha kommet til å drepe sin kone som fullstendig usannsynlig. For en meget våpenkyndig mann er det ganske enkelt ikke mulig å begå så mange enkeltstående uforsvarlige handlinger.»

Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell.

Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell. Foto:

«Handlet i ren affekt»

Når det gjelder straffutmålingen skriver Gjøvik tingrett at straffen som et utgangspunkt kan settes til fengsel i 14 år.

«Det er skjerpende at drapet skjedde i eget hjem med to av barna like i nærheten, og at barna i praksis ble foreldreløse.»

Tiltalte ble erklært strafferettslig tilregnelig, men vurdert som lettere psykisk utviklingshemmet med en IQ helt i nedre sjikt av befolkningens normalnivå.

«Retten har lagt til grunn at tiltalte handlet i affekt og at hans lave evnenivå har vært medvirkende til at han handlet så overilt som han gjorde», skriver tingretten, som av den grunn reduserte straffen med et år mer enn aktor foreslo i sin avslutningsprosedyre.

Barna får erstatning

Parets tre barn er tilkjent drøyt to millioner kroner totalt i oppreisningserstatning samt forsørgertap, i tråd med bistandsadvokat Bendik Støen Thoresens påstand.

I tillegg er avdødes foreldre tilkjent 200.000 kroner hver, pluss at de får dekket utgiftene til begravelsen.

Tiltalte er fradømt retten til å motta forsikringsytelser etter sin kone, samt arveretten og retten til uskifte etter henne.

Kona ville skilles

51-åringen fra Gran har innrømmet å ha drept sin nesten ti år yngre kone med jaktrifle i deres hjem i januar. Men han erkjenner bare uaktsomt drap, ikke forsettlig, som han er tiltalt for.

I rettssaken, som ble avsluttet for to uker siden, kom det fram at trebarnsmoren hadde fortalt sin ektemann gjennom nesten 20 år at hun ønsket å forlate ham til fordel for en ny mann. Dette skal hun ha sagt til ham dagen før hun ble drept.

Tiltalte forklarte i retten at det var helt greit at hun ville skilles og skulle flytte sammen med en annen, men dette trodde ikke aktor Jo Christian Jordet på. Han la ned påstand om 13 års fengsel i Gjøvik tingrett.

– At hans livs eneste vådeskudd skulle treffe kona rett i hjertet fra kloss hold, er helt usannsynlig. Retten kan trygt se bort fra at dette var et vådeskudd. Tiltalte trykket på avtrekkeren med vilje, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

Tingretten viser også til det nært forestående samlivsbruddet ved å skrive «i tillegg til at måten fornærmede ble skutt på i seg selv klart viser at tiltalte hadde til hensikt å skyte fornærmede med dødelig utgang, så finnes det i saken også et motiv».

«Retten ser det slik at da tiltalte fikk vite om leiligheten fornærmede skulle se på dagen etter og den nye mannen i hennes liv, så ble dette den direkte utløsende årsak til at skuddet falt et døgn senere. At tiltalte syntes å ha oppført seg normalt gjennom det siste døgnet sier ikke noe om hvordan hans tanker og følelser har vært. Da tiltalte og fornærmede ble alene sammen lørdag kveld, sannsynligvis for første gang siden samtalen om bruddet, var det ikke lenger nødvendig for tiltalte å skjule sine følelser. Hvordan ordene evt. falt mellom tiltalte og fornærmede er ukjent.»

– Ikke med vilje

Forsvarer Harald Stabell mente aktors påstand er altfor streng.

– Denne saken dreier seg om tiltalte drepte kona med vilje, noe han ikke erkjenner. Han har innrømmet uaktsomhet fra første stund, men han har aldri tenkt på, ikke på noe tidspunkt, å drepe kona si. Det har aldri vært i hans tanker, verken denne dagen eller tidligere, sa han.

Minstestraffen for forsettlig drap er fengsel i åtte år. Normalstraffen er tolv år.

Dette er saken

På kvelden lørdag 9. januar 2016 døde en kvinne i begynnelsen av 40-årene etter å ha blitt truffet i hjertet av et skudd i en privatbolig i Gran. Våpenet som ble brukt var ei storviltrifle.

Nødetatene rykket ut på melding om vådeskudd med dødelig utgang. Ektemannen tidlig i 50-årene ble siktet for uaktsomt drap samme natt.

Etter fire uker endret politiet siktelsen mot avdødes mann fra uaktsomt til forsettlig drap. Han har erkjent uaktsomt drap, men ikke forsettlig.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 9. januar i fjor. 20. september ble mannen tiltalt for forsettlig drap. Minstestraffen for det er åtte års fengsel.

Det var hovedforhandling i Gjøvik tingrett fra 24. til 28. oktober 2016. Dom ble avsagt 11. november; tolv års fengsel for forsettlig drap.

Domfelte anket saken til Eidsivating lagmannsrett, som avsa dom 4. april 2017: 13 års fengsel.

Mannen anket straffutmålingen til Høyesterett, som nå har avvist saken.

Oppdatert 2. juni 2017

Artikkeltags