De siktede er fengslet

Artikkelen er over 3 år gammel

Retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge.

DEL

(Oppland Arbeiderblad) Det betyr at de tre siktede i drapssaken i Land varetektsfengsles i fire uker.

Med mindre kjennelsen ankes og omgjøres, får de brev og besøksforbud i hele perioden, samt nektes adgang til media. Videre vil de tilbringe de to første varetektsukene i fullstendig isolasjon.

Pressen på gangen

Alle fengslingsmøtene torsdag gikk for lukkede dører, etter anmodning fra politiet.

– Det er en fare for at offentlighet nå kan vanskeliggjøre etterforskningen. Retten er kommet til at hensynet til offentligheten må vike, sa tingrettsdommer Ola Rambjør Heide, tre ganger i løpet av dagen.

Pressen forsøkte ved en talsperson å argumentere for åpne dører hver gang, ved blant annet å vise til sakens store interesse og det faktum at det verserer mange rykter i lokalmiljøet på Dokka. Det samme gjorde advokat Arnor Ilstad i møtet for den siktede kvinnen.

Uforstående

Det var et stort presseoppbud i Gjøvik tinghus. Så stort at rettsmøtene ble flyttet til en større sal. En sak som skulle gå i denne måtte dermed også flyttes.

Det første fengslingsmøtet var for mannen i 30-årene. Mannens forsvarer; advokat Per Espen Eid, fortalte til pressen etter møtet at hans klient nekter straffskyld og begjærer seg løslatt.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, sa Eid, som ellers var ordknapp og viste til taushetsplikt.

Vil ha fakta ut

Også kvinnen i 40-årene, som ble framstilt i møte nummer to, nekter enhver befatning med saken og begjærte seg løslatt.

– Jeg ba om at fengslingsmøtet for henne skulle holdes åpent. Min klient ønsket det. Hun vil gjerne ha en avslutning på rykteflommen og få fakta ut i stedet, sa advokat Arnor Ilstad til pressen etterpå.

Kvinnens sønn var den siste politiadvokat Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt søkte å få fengslet i dag. Mannen i 20-årene har uttalt via sin forsvarer at han som de andre er uskyldig, og at han ønsker løslatelse.

Er avhørt

Alle tre er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til dette. Det betyr at politiet mener de tok livet av Nils Olav Bakken med hensikt.

De ble pågrepet og avhørt tirsdag. At politiet fortsatt valgte å framstille dem for fengsling torsdag, viser at de ikke synes mistanken er vesentlig svekket etter avhørene.

Åpenhet er prinsippet

Rettsmøter er i utgangspunktet åpne for publikum, også fengslingsmøter. Lukking må drøftes og vedtas av retten. Det ble altså gjort i dette tilfellet.

Som hovedregel er det imidlertid også referatforbud fra fengslingsmøter. OA sendte onsdag en anmodning til Gjøvik tingrett om at forbudet ble opphevet i alle de tre møtene som gjaldt drapssaken. Det er noe retten ville tatt stilling til dersom den hadde besluttet at møtene skulle være åpne.

I de få minuttene pressen fikk i rettslokalet i hvert møte, framsto de siktede som fattet og rolige.

OFFERETS BOPEL: Nils Olav Bakken bodde i Landmovegen på Dokka. Arkivbilde

OFFERETS BOPEL: Nils Olav Bakken bodde i Landmovegen på Dokka. Arkivbilde

Artikkeltags