Dømt til 13 års fengsel – ett år mer enn i tingretten

Åstedet: Politiet på åstedet etter drapet på kvelden lørdag 9. januar i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Åstedet: Politiet på åstedet etter drapet på kvelden lørdag 9. januar i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Artikkelen er over 3 år gammel

Mannen som drepte kona si i Gran i januar i fjor fikk forlenget straff i Eidsivating lagmannsrett.

DEL

Dommen ble avsagt ved 12-tiden tirsdag.

«Det må tillegges vekt i straffeskjerpende retning at drapet ble begått med hensiktsforsett, og at tiltalte hadde tid til overveielse da han hentet våpenet og gikk inn i stuen før han avfyrte skuddet. Avdøde, som satt i sofaen, var i realiteten helt forsvarsløs, uten fluktmuligheter, da tiltalte skjøt. Videre må det få betydning for straffutmålingen at tiltalte ikke bare tok livet av sin ektefelle, men også moren til sine tre mindreårige barn. Barna har som følge av drapet i realiteten mistet begge sine omsorgspersoner, noe som høyst sannsynlig vil prege dem resten av deres liv», skriver lagmannsretten.

LES OGSÅ: Dømt for forsettelig drap også i lagmannsretten

LES OGSÅ: Ankesaken i lagmannsretten i mars

Tar betenkningstid

Trebarnsfaren i 50-årene anket dommen på tolv års fengsel fra Gjøvik tingrett i november. Det førte altså bare til ytterligere et år bak murene.

Partene: Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell.

Partene: Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Harald Stabell. Foto:

– Jeg er fornøyd med at Eidsivating lagmannsrett har fulgt oss i vår vurdering av straffen, sier statsadvokat og aktor Jo Christian Jordet til Hadeland.

– Det er klart at min klient er skuffet over at straffen blir enda strengere, og vi tar betenkningstid for å vurdere en eventuell anke over straffutmålingen. Først må vi lese dommen grundig, og så får vi diskutere hva vi gjør, sier forsvarer Harald Stabell.

LES OGSÅ: Forsvareren: Å drepe kona var aldri i hans tanker

Aktor la ned påstand om fengsel i 13 år, i både tingretten og lagmannsretten. Utgangspunktet var 14 år, noe begge rettsinstansene var enige i, men lagmannsretten tok mindre hensyn til at mannen er erklært lettere psykisk utviklingshemmet i strafferettslig forstand.

Dommerne var uenige

Det var imidlertid dissens blant dommerne. De to fagdommerne (den tredje var syk) og to av de fire meddommerne mente det var tilstrekkelig med ett års fradrag for utviklingshemmingen, mens de to siste meddommerne mente det burde ha vært to års fradrag – altså tolv års fengsel.

«Det er en mulighet for at utviklingshemmingen gjorde tiltalte spesielt sårbar da avdøde ville forlate ham, og at dette var en situasjon som for ham var vanskeligere å forholde seg rasjonelt til. Utviklingshemmingen kan således til en viss grad ha påvirket valget om å ta livet av kona. Dette bør gi grunnlag for å redusere straffen noe», står det i dommen.

Skyldspørsmålet kan ikke ankes, men straffutmålingen kan tas videre til Høyesterett. Det kan også ankes over eventuelle saksbehandlings- eller lovanvendelsesfeil. Fristen for å anke er to uker.

LES OGSÅ: Kvinnen ble drept med sitt eget våpen

Dette er saken

På kvelden lørdag 9. januar 2016 døde en kvinne i begynnelsen av 40-årene etter å ha blitt truffet i hjertet av et skudd i en privatbolig i Gran. Våpenet som ble brukt var ei storviltrifle.

Nødetatene rykket ut på melding om vådeskudd med dødelig utgang. Ektemannen tidlig i 50-årene ble siktet for uaktsomt drap samme natt.

Etter fire uker endret politiet siktelsen mot avdødes mann fra uaktsomt til forsettlig drap. Han har erkjent uaktsomt drap, men ikke forsettlig.

Mannen har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 9. januar i fjor. 20. september ble mannen tiltalt for forsettlig drap. Minstestraffen for det er åtte års fengsel.

Det var hovedforhandling i Gjøvik tingrett fra 24. til 28. oktober 2016. Dom ble avsagt 11. november; tolv års fengsel for forsettlig drap.

Domfelte anket saken til Eidsivating lagmannsrett, som avsa dom 4. april 2017: 13 års fengsel.

Mannen anket straffutmålingen til Høyesterett, som nå har avvist saken.

Oppdatert 2. juni 2017

Artikkeltags