Sår tvil om de sakkyndiges vurdering

Artikkelen er over 3 år gammel

Rettsmedisinsk kommisjon er splittet i vurderingen av tiltalte.