Onsdag 10. mai i Lillesalen på Skogglimt.

I samarbeid med beboere på Grindvoll åpner vi et lunsjtilbud på Skogglimt. Det vil bli en sosial møteplass der du kan komme å slå av en prat med kjente og ukjente over en felles lunsj. Det vil bli et tema for hver lunsjdag.

Tanken er at det skal være et tilbud den andre onsdager i hver måned. Med oppstart 10. mai. Denne dagens tema står Øyvind Sogn og Helen Myrvoll for. Temaet for første samling er husmannsplasser i nærmiljøet.

Det vil også bli satt av litt tid til å komme med innspill til nye temaer.

VI håper å se lokalbefolkningen denne dagen på Skogglimt.

Kunne du eller din lag/forening tenke deg å bidra som frivillig på Duar´n, være med å ordne i stand lunsjen innimellom, bake en kake eller ha et temainnlegg (foredrag, historier, musikk og sang eller annet) er vi glad for det.

Ta kontakt med Lunner Frivilligsentraler.

Velkommen, håper vi sees!