Vårens dugnader på kirkegårdene står for tur, men på grunn av koronapandemien og restriksjoner, må det bli en annerledes dugnad denne våren. Vi har gode tradisjoner med veldig bra oppmøte rundt de årlige dugnadene på kirkegårdene i bygda. Og kanskje er det slik denne våren, at enda flere ønsker å ta i et ekstra tak med riva på sin lokale kirkegård.

– Vi opprettholder de planlagte datoene for dugnadene, men vi gjør en vri og oppfordrer folk til å komme mer spredt i løpet av dagen. På det viset ivaretar vi at ikke så mange samles samtidig. Og fordelen er jo at dette er utendørs, sier Odd Ragnar Bredviken, driftsleder i Gran kirkelige fellesråd.

– Om noen ønsker å ta med seg rive, en god nabo og bruke et par timer fra morgenen av, så gjør det. Eller kom en tur utpå ettermiddagen og ta i et tak da. De ansatte i driftsetaten vil være til stede i løpet av dagen og stiller med søppelsekker, presenninger og tilhengere som før. Skulle noen ha behov for bistand utenom, så er det bare å ringe meg på telefon 911 50 659, påpeker Odd Ragnar.

Mandag 27. april blir det dugnad på Ål kirkegård, tirsdag 28. april på Grymyr og Tingelstad, onsdag 29. april på Nes, torsdag 30. april på Moen. Så kommer dugnaden ved Søsterkirkene mandag 4. mai også avslutter Sørum med dugnad tirsdag 5. mai.

– Vi er veldig glade for alle som ønsker å bidra på dugnaden, og om noen savner kringla og kaffen i år, så vil vi komme sterkt tilbake med servering neste år, sier Odd Ragnar!