Nå går det mange prosesser i Helse Sør-Øst og for Sykehuset Innlandet. Tilbud blir lagt ned eller flytta og det er usikkert for andre tilbud. Det er bestemt at det skal bli et hovedsykehus ved Mjøsbrua, samtidig som det ikke er avklart hvor og hvordan oppgaver skal bli løst ved de sykehusene vi har i dag og ved de Lokalmedisinske sentra.


I Oslo blir Norges mest kostbare sykehusutbygging noensinne planlagt. Byggeplanene innebærer blant annet å legge ned Norges største akuttsykehus Ullevål sykehus, og har et foreløpig prisanslag på 50 milliarder kroner. Dette beløpet har gradvis steget i løpet av prosessen. I tillegg har akuttmiljøet på Ullevål ropt varsko om at byggeplanene vil gi et dårligere helsetilbud både for befolkningen i Oslo og for hele regionen.


Det er ikke bare i hovedstaden at vi trenger nye sykehusbygg. De neste årene planlegger Helse Sør-Øst investeringer for opptil tolv milliarder kroner hvert eneste år. Det er mer enn de årlige investeringene til hele Sykehus-Norge de siste årene. Helse Sør-Øst forsvarer det høye investeringsnivået med forventninger om at sykehusdriften skal bli mye mer effektiv så fort sykehusene flytter inn i nye bygg. Igjen og igjen har vi sett at denne typen forventninger ikke slår til, men i så fall vil ikke Helse Sør-Øst ha råd til å gjennomføre alle utbyggingene som planlagt.


Helse Sør-Øst vil ikke gi noen garantier om finansiering for det planlagte Mjøssykehuset før Sykehuset Innlandet får bedre økonomi. Samtidig har det regionale helseforetaket fastslått at «fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg». Ved en utsettelse kan man dermed risikere at lokale sykehustilbud blir lagt ned årevis før nye sykehusbygg står ferdig. Pasientene vil da risikere å miste tilbud i påvente av et sykehus som ikke blir bygd i Hedmark og Oppland.


Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus. Forslaget er basert på en anbefaling fra fagpersoner med mange års erfaring innen medisin, sykehusplanlegging og kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter. Det er anslått å bli rundt 20 milliarder kroner billigere enn planene til Helse Sør-Øst, fordi man verken må rive nye og velfungerende bygg eller kjøpe nye tomtearealer.


Slaget om sykehustilbudet på Sør- og Østlandet vil stå i Stortinget i høst. Da skal de folkevalgte både ta stilling til lånebevilgningen til gigantprosjektet i Oslo, samt Senterpartiets representantforslag om en alternativ sykehusstruktur. Men kampen er også lokal! Derfor trenger vi kommunepolitikere som kan gi helseministeren og stortingspolitikerne tydelig beskjed om at de ikke aksepterer stadige utsettelser av helt nødvendige sykehusbygg.