Gå til sidens hovedinnhold

Tilsyn avdekket brudd på dyrevelferden i 627 dyrehold i regionen

Artikkelen er over 3 år gammel

Så langt i år har Mattilsynet i region øst gjennomført tilsyn med dyrevelferd i mer enn 1400 dyrehold.

Resultatet viser at inspektørene har oppdaget større eller mindre brudd på regelverket i 627 av dyreholdene. Dette tilsvarer 44 prosent av dem som fikk tilsyn.

– Mattilsynet jobber for å hindre at dyr lider. Det er viktig at vi i en tidlig fase kommer i kontakt med dyreeier som har utfordringer, slik at vi kan gi veiledning, samt gi beskjed om å få på plass forbedringer for å hindre framtidig lidelse for dyra, sier regiondirektør Wenche Aamodt Furuseth i en pressemelding.

Økt antall meldinger

Antall bekymringsmeldinger øker. Mattilsynet har i løpet av de åtte første månedene i år mottatt 2728 bekymringsmeldinger på dyrevelferd, noe som er en økning på 32 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

70 prosent av bekymringsmeldingene gjaldt hund, katt eller hest. I 15 av tilfellene som ble oppdaget ble det registrert alvorlig vanskjøtsel, og 19 av dyreholdene fikk pålegg om å avvikle dyreholdet sitt. Så langt i år er 15 dyrehold anmeldt til politiet Av disse handlet åtte saker om kjæledyr, seks om produksjonsdyrehold og en sak gjaldt andre dyrehold.

– Vi prioriterer tilsyn der vi tror sjansen er størst for at dyra ikke har det bra, sier Wenche Aamodt Furuseth.

Samarbeid viktig

 Hun presiserer at resultatene fra tilsynet derfor ikke er representative for bransjen eller dyreholdet i Norge, men for de mest risikoutsatte dyreholdene.

– Historikk, lokalkunnskap og innkomne bekymringsmeldinger er våre viktigste kriterier for å vurdere risikoen. Samarbeid kan forebygge alvorlig vanskjøtsel av dyr Mattilsynet i region øst har et tett samarbeid med fylkesmennene og kommunene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Hedmark og Oppland, samt bondeorganisasjonene og ulike regionale aktører innenfor husdyrnæringa, heter det i pressemeldingen.

– Dette for at vi sammen kan dele kompetanse om dyrevelferd og bedre varslingen ved svekket dyrevelferd. Vi har kontakt med de lokale dyrevernsorganisasjonene og samarbeider med dem i saker der vi mener det er hensiktsmessig, avslutter regiondirektør Furuseth.

Kommentarer til denne saken