Gå til sidens hovedinnhold

E-sport og familieaktiviteter for å nå yngre veteraner

Det er mange veteraner i aldersgruppen 20–40 år på Hadeland som vi ikke når ut til, og det vil være viktig for oss i tiden framover å skape tilbud for de yngre veteranene, deres familier og barn.

Ditt Hadeland

Derfor vil vi i det neste året skape møteplasser som er godt egnet for de yngre veteranfamiliene, med klatreparker, skilek og hyggelige utflukter til steder som Hunderfossen. I samarbeid med Norges E-sportsforbund planlegger vi også å arrangere et eget veteran-NM i løpet av året, hvor veteraner fra Hadeland kan konkurrere mot veteraner fra andre foreninger.

Dette er blant planene det nyvalgte styret i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Hadeland – i dagligtale NVIO Hadeland – presenterte på årsmøtet som ble avholdt på Lidskjalv i Gran.

Samtidig vil det fortsatt være viktig å fortsette med de etablerte møteplassene, med månedlige veterantreff, Battle orientation tours til kjente og ukjente krigsskueplasser fra nær og fjern fortid og det viktige kamerat- og familiestøttearbeidet i foreningen.

Det nyvalgte styret i NVIO Hadeland består av leder Rune Meier, nestleder Lars Jordheim, kameratstøtteleder Per Ansgar Østby, kasserer Odd Ulnes, sekretær og familiekontakt Inger Helene Olsen, veterantreffansvarlig Tor Munkelien og arrangementsansvarlig Jens Bjørn Ramstad Hagen.

Les også

Thor (95) ble hedret på Lidskjalv: – Da det ble ryddet minefeller gikk det galt noen ganger og flere ble drept

Aktiv forening

NVIO Hadeland er en aktiv forening som jobber for å fremme interessene til og anerkjennelsen for veteraner og deres pårørende i kommunene Lunner, Jevnaker og Gran.

I 2020 ble foreningens aktivitet som for alle andre rammet av covid-19-pandemien.

I februar arrangerte NVIO Hadeland, i samarbeid med 335 skvadronen på Gardermoen, Leif Grenager Koch, DNT Hadeland og vertskapet på Holoa seter en 75-årsmarkering for slippnatta i Nordmarka 22/23 februar 1945. Vi markerte dette med en skimarsj fra Tverrsjøstallen-Grasdalsmyra-Holoa fra kl. 16 den 22/2. Det var orienteringer under turen, både om slipp til Milorg D 13 (Oslo) og Milorg D 14 (Hadeland). Etter avtale med 335 skvadronen på Gardermoen var det overflyging av C 130 Hercules på formiddagen den 23.

Les også

Her møter krigsveteran Thor (94) statsminister Erna (59): – Det var et hyggelig møte med en interessert dame

Markeringer 8. mai

8. mai ble markert med parade på Lunner kirke og på Rundellen med deltakelse av våre medlemmer. Vårt medlem Thor Hofsbro var invitert til å møte statsminister Erna Solberg på Hjemmefrontmuseet i Oslo. Dette ble et møte på nær en time, med NRK opptak. En kort sekvens ble vist på Dagsrevyen, men hele intervjuet er tilgjengelig hos NRK.

Fast møtested og møtetid for veterantreffene er opprettholdt på Roa kro kl. 19 den siste onsdag hver måned siden 2017. Dette treffet er åpent for alle veteraner.

Vi gjennomførte treff i januar på Roa kro og i februar på Mamma Mia i Gran.

Siden Norge stengte ned all møtevirksomhet 12. mars i fjor, ble det ikke holdt møter/ treff i mars, april og mai.

For å bøte på manglende treff i månedene mars, april og mai inviterte vi Kristian Bergsund til vårt junimøte på Roa kro. Han viste film fra kampene i Bagn i april 1940, demonstrerte utstyr fra det rikholdige museum på Bagn bygdesamling og holdt et levende foredrag.

Les også

Lars (43) tjenestegjorde i Kosovo: – Det er jo ingen tvil om at enkelte bærer på ting etter et sånt oppdrag

Visitt i Valdres

Vi inviterte oss selv til gjenvisitt i Bagn etter sommeren og i august tok en stor gruppe fra NVIO Hadeland turen til Bagn bygdesamling, Bagn og Bagnsbergaten. Kristian Bergsund har brukt over 50 år av sin egen tid og egne penger på å sette stedet på kartet. Det er også grunnlaget for at han i 2015 ble tildelt Sønstebyprisen.

Fortellertrangen har han for det meste kanalisert i formidling og bevaring av viktige deler av krigshistorien, ikke minst Bagnsbergatn gård, som er et av landets mest unike krigsminner. Her fant noen av de hardeste kampene i Sør-Norge sted våren 1940.

Høsten 2020 tillot oss å arrangere treff på Roa kro i september og oktober, men vi måtte avlyse treffet i november på grunn av covid-19. Under treffet i oktober orienterte Rune Meier om sitt oppdrag i Sør-Sudan.

I oktober arrangerte Hadeland kirkeakademi forestillingen «Lyrikk for fred» i Hadeland kultursal. Dette arrangementet var utsatt fra mai. Våre veteraner fikk hedersplass under dette arrangementet med sang, musikk og lyrikk.

I desember arrangerte NVIO Hadeland, på vegne av Norges Militære kameratforeninger forbund (NMKF), tilstelning med servering for Thor Hofsbro og gjester. Han ble på dette treffet på Lidskjalv tildelt NMKFs hederstegn.

Les også

Som 22-åring dro Per Ansgar til Libanon: – Jeg følte at jeg fikk bidratt og gjort en jobb for lokalbefolkningen

«En Hadelending ser tilbake»

På møtet i desember presenterte Cato A. Bunkholdt boken «En Hadelending ser tilbake» om Thor Hofsbro. Allerede i ung alder var han en engasjert og utålmodig skoleungdom og med sitt bosted på Kongsvinger, kom han veldig nær det som hendte i 1940. Full av patriotisme og pågangsmot ble han raskt involvert med forskjellige illegale oppgaver.

Dette endte som det gjorde i mange liknende tilfelle i Norge under krigen, fare for arrestasjoner, flukt og deltakelse i operasjoner utenfor Norges grenser.

På årsmøtet kunne Bunkholdt overrekke en sjekk til NVIO Hadeland på 7500 kroner, som er overskuddet av boken så langt. Det er fortsatt noen bøker igjen, og interesserte kan ta kontakt med foreningen for å sikre seg et eksemplar.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.