Handlingsprogram for riksveger: Midler til ulykkeskrysset på Kalvsjø ligger inne

ULYKKESKRYSS: Statens vegvesen la tirsdag fram sitt handlingsprogram for riksvege de neste fire årene. Der ligger det blant annet inne midler til utbedring av ulykkeskrysset på E16 ved Kalvsjø, i 2023.

ULYKKESKRYSS: Statens vegvesen la tirsdag fram sitt handlingsprogram for riksvege de neste fire årene. Der ligger det blant annet inne midler til utbedring av ulykkeskrysset på E16 ved Kalvsjø, i 2023. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Statens vegvesen la tirsdag fram sitt handlingsprogram for riksveger de neste fire åra. Midler til utbedring av det ulykkesbelastede krysset på Kalvsjø ligger inne.

DEL

14 millioner statlige kroner til arbeidet er lagt inn i 2023. I tillegg er det lagt inn 4,6 millioner kroner til veglys på strekningen fra Sand til Kalvsjø, samme år.

Les også:

– Det er jo noen år til, men blir det avgjort slik vi håper, vil vi begynne planleggingen av utbedringene så fort som mulig. Det kan jo hende det byr seg en muligheter tidligere, om det for eksempel er andre prosjekter det ikke blir noe av. Da er det greit å ha planene klare, uttalte Hans Martin Asskildt, leder for plan- og trafikkseksjonen i Statens vegvesen region øst til Hadeland nylig, etter at naboer gikk ut og forlangte at noe måtte gjøres med krysset.

Den direkte årsaken til nabokravet var to ulykker i krysset på under en uke.

Les også:

– Handlingsprogrammet 2018–2023 er en konkretisering av innsatsen på riksvegene i den første seksårsperioden av Nasjonal transportplan 2018–2029. Handlingsprogrammet er grunnlag for fordelingen av midler til riksveg i de årlige statsbudsjettene, heter det i en pressemelding sendt ut tirsdag, i forbindelse med presentasjonen av handlingsprogrammet.

Store tiltak

Økonomisk sett er krysset på Kalvsjø et av de mindre tiltakene i planen.

Et av største er riksveg 4 fra Roa til kommunegrensa mot Gran, inkludert Jaren-Amundrud-Lygnebakken. Prosjektet omfatter tre delstrekninger på om lag 13,5 kilometer. Den første går fra Roa til kommunegrensa, den andre omfatter utvidelse av strekningen fra Jaren til Amundrud, og den tredje omfatter utvidelse av strekningen fra Almenningsdelet til Lygnebakken.

Prosjektet ligger inne med 630 millioner statlige kroner, og 1090 millioner kroner i det som kalles annen finansiering, eller bompenger.

E16 fra Eggemoen til Olum ligger inne med 1.120 millioner statlige kroner, og 1.550 millioner i bompengefinansiering.

Samlet skal Statens vegvesen fram til 2023 bygge nye riksveger for om lag 28,6 milliarder kroner, inkludert bompenger i Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark). Samtidig skal det brukes 12,5 milliarder kroner på drift og vedlikehold av riksvegene i de samme fylkene.

Artikkeltags