Ifølge pressemeldingen skal årsaken til bruddet være at Senterpartiets gruppe helt siden 2019/2020 ha vært delt i saker som omfattes av samarbeidsavtalen.

Der beskrives nåværende situasjon som ikke bare et internt anliggende mellom to partier, men også som uheldig for hele kommunen som organisasjon.

«Gruppeleder/ varaordfører tilhører i denne sammenheng mindretallet i Sps kommunestyregruppe. Dette har gjort samarbeidsdialogen uklar og utmattende. Det har vært avholdt flere møter mellom partene, der også lokalpartilederne har deltatt, i håp om å finne kompromisser og få samarbeidet til å fungere bedre. Dette har ikke lykkes», står det i pressemeldingen som ble sendt fra ordfører Randi Eek Thorsen søndag kveld.

Videre står det at det utvidede frikjøpet av varaordfører har bidratt til uklarhet i ansvars- og rolleforståelse.

Det trekkes også fram at Oulies angrep på ordfører fra talerstolen i siste kommunestyremøte «inneholdt beskyldninger mot ordfører av en slik karakter at vi, etter en helhetsvurdering, finner det nytteløst å fortsette samarbeidet».

Til slutt i pressemeldingen understreks det at Gran Ap med dette ikke avlyser framtidig samarbeid med Senterpartiet lokalt.

«Tvert imot starter vi med blanke ark i kommende valgperiode og tror det skal gå fint å innlede et fornyet, nært og tillitsfullt samarbeid mellom de to partiene».

Gran Arbeiderparti har bestemt at det er gruppeleder Knut Magnar Lehre og ordfører Randi Eek Thorsen som er partiets talspersoner i denne saken.

Hadeland kommer tilbake med mer.

LES HELE PRESSEMELDINGEN HER:

Dette er pressemeldingen

Oppsigelse av samarbeidsavtale mellom Gran Arbeiderparti og Gran Senterparti 2019-2023.

Det er med beklagelse at Gran Arbeiderparti med umiddelbar virkning sier opp inngått samarbeidsavtale med Gran Senterparti. Bruddet har ikke sin årsak i samarbeidsutfordringer med Senterpartiet som sådan, men begrunnes i følgende forhold:

Helt siden årsskiftet 2019/2020 har Senterpartiets gruppe vært delt i viktige saker som omfattes av samarbeidsavtalen. Gruppeleder/ varaordfører tilhører i denne sammenheng mindretallet i SPs kommunestyregruppe. Dette har gjort samarbeidsdialogen uklar og utmattende. Det har vært avholdt flere møter mellom partene, der også lokalpartilederne har deltatt, i håp om å finne kompromisser og få samarbeidet til å fungere bedre. Dette har ikke lykkes.

Etter vår vurdering har det utvidede frikjøpet av varaordfører bidratt til uklarhet i ansvars- og rolleforståelse. Varaordførers fremlagte protokolltilførsel, vedtaksforslag og innlegg fra talestolen i kommunestyremøtet 7.3.2023 inneholdt beskyldninger mot ordfører av en slik karakter at vi, etter en helhetsvurdering, finner det nytteløst å fortsette samarbeidet. Det er vår oppfatning at situasjonen slik den nå kommer til uttrykk, ikke lenger bare er et internt anliggende mellom våre to partier, men også uheldig for hele kommunen som organisasjon.

Arbeiderpartiets gruppe vil fortsatt jobbe for å realisere flest mulig av de politiske sakene som omfattes av den politiske samarbeidsplattformen. Fra sak til sak vil vi vil gå i dialog med folkevalgte, uansett partitilhørighet, som ønsker å finne løsninger og inngå nødvendige kompromisser for å oppnå et best mulige tilbud for våre innbyggere.

Vi vil understreke at Gran Arbeiderparti med dette ikke avlyser framtidig samarbeid med Senterpartiet lokalt. Tvert imot starter vi med blanke ark i kommende valgperiode og tror det skal gå fint å innlede et fornyet, nært og tillitsfullt samarbeid mellom de to partiene.

Gran, 12. mars 2023

Styret og kommunestyregruppa i Gran Arbeiderparti