Sindre Lafton dropper tomtesalg på Jaren - bygger ut sjøl

I april ønsket Sindre Lafton å selge et tomteområde i Trulserud. Nå satser han på å utvikle tomtefeltet sjøl til boliger.