For ikke mange dager siden ble det satt opp «Elgskilt» ved Olum. Det er også laget viltgjerder langs veien. Jeg ser dette i sammenheng med at viltbrua over E16 ble revet og at det ikke er laget en brukbar kryssingsmulighet for viltet. Dersom dette betyr at trekket av elg og hjort nå vil gå direkte over kjørebanen er det skapt et alvorlig trafikkproblem. Like nord for den tidligere viltbrua er det laget en undergang, trolig tenkt som viltpassasje. Jeg vet ikke hvilke vurderinger som ble gjort av vegvesenet i denne saken; om det skyldes mangel på kompetanse eller ønske om å redusere kostnader. Så vidt jeg vet er underganger lite egnet for elg og hjort.

Jeg kontaktet Stein W. Bie, leder av IMSA Knowledge Company AS på Koppang som arbeider nettopp med slike saker. Han bekrefter at elg og hjort ikke vil går under veien. De vil lete seg fram til et sted de kan krysse veibanen.

I Norge har vil sju til åtte tusen viltkollisjoner, med elg og hjort som de farligste, seks til åtte dødsulykker og en samfunnskostnad på nærmere en milliard kroner.

Vi trenger ikke flere viltkollisjoner på Hadeland, og hva gjør vi dersom viltundergang og gjerder ikke fungerer på Olum? På Hadeland er det også være verdt å merke seg at sperring av trekkveier vil påvirke elg- og hjortejakta.