I lengre tid har en flokk med elger oppholdt seg på isen i Dokkadeltaet, utenfor Odnes i Søndre Land. Torsdag beveget de seg nært Land sag og høvleri, hvor det er en stor råk i isen.

En råk er en kraftig sprekk i isdekket over vann. Ifølge Wikipedia kan den oppstå ved at isområdene driver fra hverandre eller presses sammen. I det førstnevnte tilfellet oppstår det et isfritt område som kan fryse til igjen og bli attraktivt for skøyteløpere, men også farlig å komme ut for.

Da Bent Arne Nygård, som jobber ved saga, så dette, huiet han til, mens han filmet elgenes ferd. Og om det var hans mandige røst som fikk elgene til å snu i god tid eller ikke, så gikk det uansett bra.

Se video av elgen i toppen på saken!

– De kom seg trygt unna og stakk en stund fra området. Så har de kommet tilbake og oppholder seg nå trygt ved land på isen, forteller Nygård til Oppland Arbeiderblad.

Flere andre personer har også tatt til Facebook med et slags varsko om elgene torsdag.

Ruth Beate Frilseth Straume la ut et innlegg hvor hun spør hva man kan gjøre for at elgene skal være trygge. Hun informerte der også om at hun hadde varslet viltnemnda. Flere svarer henne at det er trygt på isen og at elgene må få gå hvor de vil.

Frilseth Straume skriver på Facebook at også hun forsøkte å skremme dyra i en annen retning.

– Det var ikke mange meterne til før de hadde gått igjennom isen der, skriver den engasjerte landingen.