Batteriene til den nye ferja ble levert skipsverftets anleggsplass i Gran denne uka, men kom for sent til å bli ferdig montert innen 11. oktober, som er siste dagen ferja har lov å ligge i Røykenvik. På grunn av dette kan forståelig nok ikke Elrond kjøre for egen maskin ennå.

Etter planen skulle Elrond være klar til å gå for egen maskin til Horn innen 11. oktober, når gjeldende tillatelse fra Statsforvalteren til å ligge i Røykenvik går ut. Nå har de to alternativer. Det ene er å slepe båten opp til Horn. Det kan også være aktuelt å innhente godkjenning til å la båten ligge litt lenger i Røykenvik.

Innlandet fylkeskommune informerer om at det meste av monteringsarbeidet har gått helt etter planen. Det nederlandske verftet som har bygget båten, startet arbeidet med å bygge båten for to måneder siden.

– Bygg- og anleggsbransjen sliter med forsinket levering av flere typer varer og materialer for tida. I vårt tilfelle har leveransen av batteriene som skal skaffe den nye båten strøm, blitt litt forsinket, sier enhetsleder Geir Hestetræet i Innlandet fylkeskommune.

Ettersom batteriene nå er på plass, regner han med at de skal være ferdig montert og koplet til i løpet av neste uke.

Søker om sleping

Rederiet har sendt søknad til Sjøfartsdirektoratet om å få slepe Elrond fra småbåthavna i Røykenvik til ferjekaia på Horn. De siste monteringsarbeidene innvendig i ferja skal utføres når Elrond har kommet dit.

Småbåthavna i Røykenvik ligger i et naturreservat med et våtmarksområde der mange fugler holder til. Statsforvalteren i Innlandet har gitt tillatelse til at Elrond kan bli i Røykenvik til 11. oktober. I tillatelsen heter det at arbeidet med båten og all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv.

– Vi har vært i kontakt med Statsforvalteren og forklart situasjonen som har oppstått nå. Statsforvalteren er innstilt på å la båten få ligge i Røykenvik inntil 1. november, hvis vi ikke får slepetillatelse, sier Hestetræet.

Testes grundig

Samtidig som det fortsatt foregår en del montering av utstyr og deler på den nye ferja, blir mye av utstyret og systemene nå testet. Når motoren og batteriene har kommet på plass og båten kan gå på Randsfjorden, skal mannskapene bli lært og trene med ferja. Det vil skje i november.

– Når Elrond har blitt seilingsklar og mannskapene får opplæring, må vi innstille Randsfjordferja II i perioder midt på dagen for å få frigjort mannskapene. Vi kommer til å kjøre morgen- og ettermiddagsavgangene som normalt, slik at folk kommer seg til og fra jobb og skole, sier Hestetræet.

Enhetslederen forteller at det er mye som skal testes og godkjennes av sjøfartsmyndighetene før Elrond får lov å seile på Randsfjorden. Sjøfartsdirektoratet og Bureau Veritas er til stede i Gran og kontrollerer arbeidet og dokumentasjonen av plan- og byggeprosessen.

– Vi regner med at den nye Randsfjordferja kan gå i normal drift før jul, avslutter Hestetræet.