Fagforbundet Innlandet krever smittevernutstyrt til tannhelsetjenesten

Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Innlandet krever nok smittevernutstyr for tannhelsetjenesten, slik at pasienter kan få utført nødvendig tannbehandling. Og ansatte kan arbeide under sikre og gode trygge arbeidsforhold

Yrkesseksjon helse og sosial er bekymret for manglende smittevernutstyr i denne helseetaten. Yrkesseksjonen ser på dette som en svært viktig sak å ta tak i, for å trygge ansatte og pasienter. Skal tannhelsetjenesten kunne klare å komme tilbake til optimal, og etter hvert ordinær, behandling på alle klinikker, må de sikkerhetsanbefalinger myndighetene gir og pålegger følges. Uten tilstrekkelig smittevernutstyr, anser Fagforbundet dette for å være umulig å imøtekomme. Tannhelsetjenestene må sikres utstyr som gjør at de enkelt kan etterleve FHIs veileder.

God tannhelse er på mange måter en av forutsetning for god allmennhelse. Dårlig tannhelse kan gi opphav til utfordringer med ernæring og med selvbilde. Å sikre at, særlig barn og unge og eldre igjen får tilgang til god, sikker tannbehandling er et folkehelsespørsmål. Fagforbundet forventer nå at det tas grep, slik at vi igjen kan komme oss til tannlegen, og det uten å frykte smitte. Tennene er en del av kroppen, alle er vi avhengig av god tannhelse gjennom hele livet.

Fagforbundet har tidligere reist kravet om å få tannbehandling inn under folketrygden. Fagforbundet finner det svært merkelig at vi tillater ulikheter og klasseskiller på et så viktig folkehelseområdet. Nå, når så mange rammes økonomisk av krisa, blir det enda mer meningsløst å holde tannhelse utenfor det offentlige systemet.