«Når jeg drikker» består av triste, euforiske og absurde dikt om alkoholisme, og det som går tapt når avhengigheten blir større og viktigere enn noe annet i livet.

Bokens hovedperson er Henrik, og han har alltid hatt en sterk dragning mot alkoholen. Allerede som 11-åring begynner han for alvor å drikke. Han drikker seg gjennom barndom, ungdomstiden, og deler av voksenlivet til alkoholen sakte, med sikkert river tilværelsen i stykker.

Til å begynne med oppleves rusen som befrielse. Han blir i godt humør og finner indre ro. Men når avhengigheten avtar, blir Henrik mer og mer ensom og atskilt fra verden. Til tross for avhengigheten forelsket han seg i Sofie, ei jente fra studietiden. Like etter bestemmer de seg for å flytte sammen. Det går ikke lang tid før alkoholen tar overhånd og Sofie forlater han. Det ble vendepunktet for Henrik og starten på et rusfritt liv.

Denne diktsamlingen er Martin Svedmans debutbok. Den tar utgangspunkt i hans liv som alkoholiker. I et intervju med NRK sier forfatteren at etter at han ble en tørrlagt alkoholiker hadde han et sterkt ønske om å skrive, men han synes det var vanskelig å finne et språk. Jeg synes han gjorde en god jobb med å formidle oppturer og nedturer forbundet med avhengigheten.

Svedman skriver presis og konkret med et poetisk formspråk. Han veksler mellom det triste og vonde, og lykken hovedpersonen opplever hver gang han gikk muligheten til å drikke. Diktene har god flyt og enkle overganger som gjør det enkelt å forstå, og følge utviklingen til Henrik. Det var til tider vanskelig å lese om hvordan rusen forvandlet han fra et uskyldig barn, til en ensom alkoholiker i egen rus. Det var en sterk leseopplevelse som rørte ved hele mitt følelsesregister. En meget god skriveprestasjon fra en sterk debutant.