JAREN: Ole Edvard Backe trekker seg fra styret i Hadeland Energi med umiddelbar virkning. – Jeg kan ikke sitte i et styre som mener det er riktig å gi fra seg styringsretten over strømnettet på Hadeland, sier han.

Den 9. juni skal kommunestyrene i Gran, Lunner og Jevnaker ta stilling til om de mener det er riktig at Hadeland Energi og Energiselskapet Buskerud fusjonerer. Planen er å etablere to nye selskaper, Østafjells nett og Østafjells marked. HE skal ha eierandel i disse selskapene.

Ikke enig

Ole Edvard Backe har sittet i styret i Hadeland Energi innvalgt av kommunestyret i Gran siden 2012. Han har også vært administrerende direktør i HE i perioden fra 1981 til 1996. Han er sterkt imot fusjonsplanene.

– Det har jeg argumentert for i styret. Når styreflertallet nå går i en annen retning føler jeg at det eneste riktige er å trekke seg, sier han.

Det meddelte han styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm og Gran kommune om tirsdag denne uka.

– Jeg er av den oppfatning at strømnettet er den viktigste infrastrukturen vi har. Den bør vi ha styringsretten på lokalt. Det har vi hatt til nå med 51 prosent flertall i selskapet. Med denne fusjonen mister vi styringsretten. Styringen over nettet på Hadeland blir liggende i Drammen, og det er i mine øyne veldig feil. Vi har styrt over dette i 100 år, og må gjøre det framover også, mener Backe.

Han vil anbefale kommunestyrene å si nei til fusjonen når de behandler saken. Det er stikk i strid med anbefalingen politikerne får i innstillingen i saken.

– Her på Hadeland har vi et godt vedlikeholdt og godt utbygd nett. Bedre enn det EB og Drammen har. Vi har en veldig effektiv organisasjon med flinke folk. Etter mitt syn kan HE stå godt på egne bein, mener Backe.

LESERBREV: Hva skjer med arvesølvet vårt?

Imot større enheter

Han mener det blåser en vind over landet med ønske om at alt skal samles i større enheter.

– Det tror jeg er feil veg å gå når det gjelder strøm. De beste beslutningen rundt vedlikehold, utvikling og ikke minst investeringer tas lokalt. Det er en kjensgjerning at utviklingen skjer der direktøren sitter. Det blir i Drammen, og Hadeland vil tape, mener Backe.

LES OGSÅ : HE-styret anbefaler sammenslåing med Energiselskapet Buskerud

– Ikke overrasket

Styreleder Bjørn Niklas Sjøstrøm bekrefter at han har mottatt meldingen fra Backe.

– Jeg fikk beskjed om det på e-post tirsdag kveld, og har videreformidlet det til eierne. Jeg har også hatt en god prat med Ole Edvard i dag. Jeg synes dette er synd, men han har vært prinsipielt imot helt fra starten og har vært tydelig på sitt syn. At han kom til denne konklusjonen kom ikke som noen enorm overraskelse, sier Sjøstrøm.

Han legger til at eierne har i sine eierstrategier lagt vekt på fremtidig utvikling, deriblant muligheten for samarbeid med andre nett.

– Nå har vi framforhandlet det vi mener er et best mulig alternativ. Det sikrer arbeidsplasser og kunder på Hadeland. Backe er prinsipielt imot retningen og det tar jeg til etterretning, sier Sjøstrøm.

Mindretall i mot

Styret i Hadeland Energi består av seks personer. Fem var til stede da vedtaket ble fattet. Ole Edvard Backe var syk, og deltok ikke. Fire stemte for, og en stemte imot. Sjøstrøm vil avvente med å fortelle hvem som stemte hva.

– Jeg må først ha en prat med den dette gjelder, sier han til Hadeland.

Styremedlemmene Kai Glemmestad, Reidun Sørensen, Bjørn Niklas Sjøstrøm, Tron Arne Grini og Vegar Slattum var til stede. Energiselskapet Buskeruds representanter deltok ikke. De var inhabile.