Dette spørsmålet bør kunne besvares med et samstemt JA. Men slik alle deler av samfunnet har tatt i bruk digitale løsninger er resultatet at 600.000 norske borgere er mer eller mindre utestengt fra den hverdagen de før kjente. Dette viser en ny undersøkelse fra Kompetanse Norge.

Ingen vil eller kan stoppe den digitale utviklingen. Den gir enklere og bedre løsninger for mange samfunnstjenester. Men en negativ side ved denne utviklingen er at så mange faller utenfor og ikke klarer å ta del i framskrittene.

Det er sårt og vondt for dem som opplever dette. De føler seg dumme og utestengt. Undersøkelsen viser at dette særlig gjelder personer over 60 år.

Når du f.eks. ikke lenger kan kjøpe bussbillett til Innlandstrafikk der du bor, men må reise til Gjøvik for å få hjelp til å fylle på busskortet fordi du ikke har en app eller er på nett. Eller du ikke kan signere bank- og forsikringspapirer fordi du ikke er på nett og banken ikke har filial der du bor. Også kattemeldinga krever at du går inn på nett for å gjøre rettelser. Lading av elbil krever flere apper etter hvor du fyller. For å betale parkering krever det enkelte parkeringshus at du laster ned deres app for å betale. Hvis du ikke kan dette, får du faktura i posten med tillegg av fakturagebyr.

Det finnes mange flere eksempler som viser at for dem som ikke er på nett, blir hverdagen både mer tungvint og dyrere og følelsen av å ikke være en fullverdig samfunnsborger øker. Dessuten vil en som ikke er på nett kunne gå glipp av viktig informasjon. Dette så vi i koronatiden.

Hva kan så gjøres for å hindre at så mange føler seg mer og mer utestengt fra samfunnet? Kursing av eldre for å øke kompetansen er bra og viktig, men er ikke nok. God brukermedvirkning kan vise seg å være et viktig grep. Den digitale verden har et eget språk som ungdom er vokst opp med, men som eldre ikke kjenner. De som driver utviklingen av nye digitale løsningene bør ta eldre personer med i utprøving av løsningene. Nettløsninger kan bli langt mer intuitive, slik at det er lettere å forstå det neste trinnet for å finne fram dit du vil.

Myndighetene må sterkere på banen. Det må settes krav til at det ikke utelukkende er digitale løsninger som tilbys, men at det også finnes analoge løsninger og at disse ikke skal koste mer for brukeren. I stedet for at det kreves en ny app for alt, bør betaling med bankkort være et tilbud. Bankkort er noe de aller fleste har og kan bruke. Min oppfordring går også til alle politiske partier om å ta på alvor det store utenforskap som undersøkelsen fra Kompetanse Norge viser, og gjøre noe med det.