Hadeland har siden den første bosetting vært befolket av mennesker med nære relasjoner til hverandre, og et fellesskap i utnytting og utvikling av de naturgitte ressurser, nærings- og kulturliv både innad og i forhold til samfunnsliv rundt oss.

Med tiden ble Hadeland administrativt inndelt først i to kommuner, så fire, og til slutt de tre som vi kjenner i dag, Gran, Jevnaker og Lunner.

Bård Brørby framhever i sitt innlegg på Facebook Hadeland som region, som grunnlag for identitet, som «merkevare» og som et fantastisk sted å høre til, og all ære til Bård Brørby for dette.

Les også

Hadeland (et innlegg i en debatt, som ikke bør være en debatt)

Men med det som har skjedd som følge av kommunereformen og ny fylkesinndeling, og med Jevnakers tilslutning til regionsamarbeid med Ringerike kan en undres om Hadeland har en framtid som en felles region for de tre hadelandskommunene.

Jevnaker, Gran og Lunner ser i dag i hver sin retning, Gran nordover mot Innlandet, og Lunner og Jevnaker sørover mot Viken. Mange i Lunner synes også å ha sterke følelser for Akershus, dersom dette fylket skulle gjenoppstå.

Samtidig har noen tatt til orde for en sammenslåing av Gran og Lunner til en kommune, og enkelte forhold kan tale for dette.

Et hinder er imidlertid dagens fylkestilhørighet for de to kommunene, men skulle dette bli ryddet av veien ligger mye til rette for at de kan finne sammen og danne en ny kommune.

Det er også en risiko for at denne nye kommunen da vil få navnet «Hadeland».

Skulle dette skje vil begrepet Hadeland miste sin historiske forankring, og forsvinne som identitetsbegrep og «merkevare». Ønsker vi dette, eller har det ikke lenger noen betydning?

Ut fra hva en ser av ulike uttalelser referert i Hadeland Avis og Ringerikes Blad kan en få inntrykk av at mange allerede oppfatter «Hadeland» som de to kommunene Gran og Lunner, og at Jevnaker ikke hører med i Hadeland.

Det samme synes også til en viss grad å gjelde på Jevnaker, hvor en ofte hører og ser uttalelser som «oppe på Hadeland», når noe har skjedd eller foregår i Gran eller på Lunner.

Dette indikerer etter mitt syn at mange allerede i sitt hode har akseptert at Jevnaker er noe annet enn Hadeland, og at Jevnaker er i ferd med å bli den del av Ringerikregionen (på sikt Ringerike kommune?).

Mitt spørsmål blir derfor om den utvikling som allerede synes å være i gang skal fortsette, eller om våre politikere ser en verdi i aktivt å kjempe for et samlet «Hadeland», med gode fellesskapsløsninger innen de samfunnsområder dette ligger til rette for, og med forvaltningsrammer som gir mulighet for dette.