Vi startet arbeidsåret med å markere Verdens matvaredag, med tema «Smuler er også brød», og vi hadde tips og smaksprøver på hva vi kan bruke rester til.

Julemarked med «Historiske Hadeland» siste helga i november, vi var, tradisjonen tro, på stabburet på Grinakervev med salgsvarer, basar og salg av byggrynsgrøt og medisterkaker i lompe.

Desember ga en ny nedtur, oss inkludert med nye avlysninger og julemøtet og juletrefesten måtte avlyses, pga. korona.

Fra februar 2022 har det vært god aktivitet og vi var på et vellykket bedriftsbesøk på Trox Auranor som har flyttet inn i nytt, flott bygg i Mohagen. Vi ble tatt imot som kongelig og vist rundt.

På påskemøtet i april hadde vi besøk av Inger Grethe Bålerud Grimsbø, som viste oss hvordan hun lager flotte blomsterdekorasjoner. Vi hadde også besøk av Home Start familiekontakt i Gran, Else Egge Mathisen, som fortalte om Home Start, som er et frivillig og forebyggende tilbud til småbarnsfamilier.

I mai hadde vi invitert Jane Johnsen, som er smykkedesigner og husflidshåndverker. Hun viste oss hvordan hun strikker med sølvtråd til de fineste smykker.

I juni (pinsen) var det medlemstur til Lillehammer og perleutstilling på Maihaugen. I juni var vi også invitert med Gran Bygdekvinnelag på tur til Skjerva, der vi ble fortalt om sagbruket og hyttebyen, og om jobben løypelaget har gjort for stedet.

I august hadde vi medlemsmøte på Brandbus flotteste møtested, den nye lekeparken ved Vigga. mer enn halve medlemsmassen møtte fram til prat og info og kaffekos.

Bondens Dag, arrangert av Brandbu og Jaren Næringsforening i Prestkvern Næringspark i august, ble en suksess med masse små og store publikum. Vi hadde stand og solgte sveler og kaffe, og delte ut informasjonsmateriell.

I september var det Olavsseminar på Granavollen, og vi hadde ansvar for å lage og servere lunsj til de ca. 100 deltakerne. Vi serverte potetsuppe med bacon og focacciabrød, eplemost og kaffe, noe vi fikk gode tilbakemeldinger på.

Høsttakkefesten ble holdt på tradisjonelt vis i Nes kirke tidlig på september, og våre medlemmer var der og pyntet med markens grøde.
I september ble det også arrangert et stemningsfullt og vellykket Elvelangs Vigga, og denne gangen sto vi i det nye servicebygget i Størenslunden og solgte Brandbusodd, kaffe og kaker.

Jubileumsbok til 100-års jubileum i 2024. Redaksjonskomiteen er i gang med å samle inn bilder og planlegge videre framdrift.

Styret for neste år består av: Inger Stensrud Haug, leder, Torhild Grønli, nestleder, Ingeborg Sæthre, kasserer, Eva Østen, sekretær og Britt Bildengjerdingen, styremedlem.

Styret vil takke trofaste medlemmer som møter opp på møter og dugnader, og vi vil også takke alle bygdefolk og andre som stiller opp, kjøper det vi måtte ha av tradisjonsmat og heier på oss bygdekvinner – da stiller vi opp neste gang også med logo og forkle!