Gå til sidens hovedinnhold

Et rikt år for Pilegrim RiHaTo

Ditt Hadeland

Året 2020 var for oss pilegrimer, som for alle andre, preget av koronapandemien. Året bød likevel på rike muligheter for fotvandring og egne turer utendørs i hjemlandet ble vår kjæreste atspredelse. Dette vi ser vil fortsette inneværende sesong. Derimot var det tydelig færre utlendinger å møte langs våre vandreveger.

RiHaTo dekker bygdene Ringerike, Hadeland og Toten. Årets gjeveste tur var nok da vi sankthansaften vandret fra Huldretjern på Gran Almennings østås over til Skrukkelia. Landskapet er lett å gå i, med utsikt over de vide skogåsene som omkranser den gamle finnebygda. Fortellinger underveis fikk vi av sokneprest Daniel Håkegård, som selv er fra Hurdal. Først innom Skrukkeli kirke med en stille stund og orgeltoner, før vi endte i det Hellige Trifon ortodokse kloster på Skabland. Munkene fader Johannes og fader Serafim fortalte ortodokse legender med stor innlevelse. Særlig interessant var orienteringen om de utallige betraktninger som må gjøres og symboler innpasses, når man som her skulle bygge et nytt gudshus.

RiHaTo deltar gjerne når historiske begivenheter skal feires. Dette året stilte vi to ganger ved 800-årsfeiringen av St. Petri Tingelstad Gamle Kirke, først en vintervandring fra Granavollen på Kyndelsmesse, og St. Hansvandring fra Steinringen på Bilden.

Christopher Hammer har gjennom sin soknebeskrivelse gitt et uvurderlig bidrag til vår kunnskap om gamle dagers Hadeland, noe ikke minst vi pilegrimer har glede av. Det var derfor naturlig å delta i markeringen av 300 årsdagen for hans fødsel i slutten av august med en vandring rundt Granavollen og lesing fra hans skrifter.

Tidligere på sommeren hadde vi en ettermiddagsvandring over Røyse fra Bønsnes kirke til Skomakerstua, med gode samtaler både underveis og mens vi samlet oss ute på gressbakken etterpå. Senhøstes gikk vi sammen med totningene fra Hoffsvangen over til Balke kirke. Vi var også med på Høgkorset da kunstverket Roten ble innviet, medvirket i de tradisjonelle Olsokvandringene og ved forskjellige anledninger på Granavollen.

Foreningen er åpen for alle interesserte. Det valgte styret består av Peder Gjerdrum, Eivind Sørum, Daniel Håkegård og Nils Martinsen (Hadeland), Lena Rós Mattiasdóttir (Ringerike) og Therese Stensjø Hawezy (Toten). RiHaTo er tilsluttet det nasjonale pilegrimsnettverket St. Olav, og leverer jevnlig stoff til tidsskriftet Pilegrim i dag.

Kommentarer til denne saken