Gå til sidens hovedinnhold

Et uverdig innbyggerforslag?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder i Gran eldreråd, og tidligere Ap-politiker Trine Øverlier skriver i et leserinnlegg at «Innbyggerinitiativets underskriftskampanje i Gran setter omsorg for barn opp mot omsorg for sjuke eldre. Det er uverdig»

Nå tar jeg det for gitt at hun refererer til det «Innbyggerforslaget» som blant annet jeg har vært med på å fremme. Dette ble nylig overlevert Ordfører Thorsen med godt over 500 underskrifter. Underskriftene, som Øverlier kaller en «kampanje», var bare for å oppfylle kommunelovens krav for å fremme forslaget til behandling i kommunestyret. Noe vi altså klarte med god margin.

LES OGSÅ: Må vi velge mellom barn eller sjuke eldre?

At noen mener det er feil å sette opp omsorg for barn mot omsorg for sjuke eldre sier vel litt om hvorfor vi har en økende gjeldskrise i mange kommuner. Man bare «må» og så håper man i ettertid at pengene holder. Motstykke blir vel da å ta utgangspunkt i hva slags midler man har og ikke bruke så mye at senere generasjoner må lide for dette. Som Innbyggere i vår kommune dessverre gjør. I politikken er det jo nettopp prioriteringene mellom svake og/eller trengende grupper sine behov man er valgt til å gjøre.

Vel, nok om det.

Øverlier kan ikke ha satt seg inn i hva vi faktisk foreslår.

Det er ikke å avlyse bygging av et sterkt etterlengtet nytt pleie- og omsorgssenter, men derimot å utrede muligheten for å spare betydelige midler ved å rehabilitere dagens Skjervum til omsorgsboliger. Dette kan da ifølge vår begrunnelse medføre et vesentlig mindre behov for nybygg.

Vi har samtidig understreket at dette ikke bør forsinke noen prosesser.

Les også

Foreldre leverte 546 underskrifter til ordføreren: – Skolen skal ikke være en salderingspost

Det at det er uverdig å ønske mer og bedre informasjon som grunnlag for et kommende vedtak om å bruke svært mange penger (vi egentlig ikke har) av fellesskapets midler framstår i beste fall søkt.

Jeg anbefaler Øverlier å ta seg en tur blant annet til Jaren barneskole og Gran ungdomsskole hvis lokaliteter ikke ville vært tillatt som arbeidsplass for voksne. Man kan selvsagt mene at det ikke er en pågående krise i eiendomsmassen til Gran kommune generelt og skolene spesielt, men det er med all respekt nokså kunnskapsløst.

Les også

Eldrerådet i Gran er rystet over forholdene på Skjervum

Kommentarer til denne saken