Torsdag kveld 24. oktober kommer Nora Dub Dybdal til kommunehuset i Tingelstad. Hun er halvt norsk, halvt etiopisk- født og oppvokst i Addis Abeba. Hun kommer i forbindelse med den tradisjonelle misjonsuka i Gran, og hun har en spennende historie å fortelle.

Hun er nå misjonskonsulent i Det Norske Misjonsselskap, og hun vil fortelle om misjonens mangeårige arbeid i Etiopia. Hun vil også kommentere den aktuelle situasjonen med en president som har fått Nobels fredspris.

Søndag 27. oktober er også en misjonsdag.

Det begynner med gudstjeneste i Tingelstad kirke om formiddagen der tårnagenter er med. Om kvelden er det fest på Tryggheim med besøk av Brandbu bygdekor og misjonskonsulent Unni Holm Olsen fra Sarpsborg. Arrangementene er åpne for alle.