– Krafttunnelen på 12 kilometer vil ta opptil 100 kubikkmeter vann i sekundet ut i Steinsfjorden, fortalte Alf Inge Berget i Ringerikskraft og Erik Andersen i Hadeland Kraft til Ringerikes Blad i fjor vår.

Da ble det lagt vekt på et økende kraftbehov, ikke minst på grunn av ny og grønn industri lokalt, og faren for et kraftunderskudd i fremtiden.

– Det nye kraftverket vil ikke løse problemet alene, men vil være et skritt i riktig retning, mente kraft-sjefene.

Frist i mars

Meldingen om det planlagte milliard-prosjektet i Randselva er nå lagt ut på høring av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Berørte parter har fått høringsfrist 31. mars.

– Det skal fortsatt produseres kraft i de eksisterende kraftverkene i Randselva, men de er av eldre dato og har et behov for oppgradering. Randselva kraftverk gir økt kraftproduksjon med regulerbar kraft, og reduserer behovet for investeringer i eksisterende kraftverk i Randselva. Netto økt kraftproduksjon om Randselva kraftverk blir bygget er 120 GWh/år, heter det i meldingen.

Kraftverkene i Randselva

I dag ligger det fire kraftverk i Randselva, mellom Randsfjorden og Hønefoss:

  • Bergerfoss
  • Kistefoss
  • Askerudfoss
  • Viulfoss

Folkemøte i Hønefoss

NVE holder samtidig et folkemøte om saken i Ringerikskrafts lokaler på Hvervenmoen i Hønefoss. Det skjer 7. februar.

– På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen avmeldingen, og Viul Kraft AS vil orientere om planene og forslag til utredningsprogram. Møtet er åpent for alle, melder NVE.

Randselva kraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler konsesjonssaken i tre faser:

  • Fase 1: Meldingsfasen (her er vi nå)
  • Fase 2: Utredningsfasen
  • Fase 3: Søknadsfasen

Kilde: Jevnaker kommune

Et kraftverk ligger langt fram i tid, selv om byggingen kanskje kan starte i 2025-2026. Men Alf Inge Berget og Erik Andersen mener planene er svært godt nytt for alle som er opptatt av Steinsfjorden.

– I dag er det et problem med vannkvaliteten i Steinsfjorden. Dette vil gjøre noe med dette, ved at man får opptil 100 kubikkmeter friskt vann fra Randselva, påpeker de.

Se oversikten: Disse eiendommene i Jevnaker fikk ny eier i januar