Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundet Gran: Konkurranseutsetting – stor tap for ansatte og for Gran kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet Gran og mange av våre medlemmer er bekymret over kommunen nå vurderer å konkurranseutsette deler av kommunens virksomhet og som kan innebære at de ansatte mister sin rett til arbeid hos en ny arbeidsgiver og vil kunne risikere oppsigelse fra Gran kommune.

Det kan få betydelig negative konsekvenser for berørte ansatte. Hvis Gran kommune skulle finne annet arbeid kan det innebære redusert produktivitet hva gjelder bruk av de ansattes kompetanse innen sine fagområder.

Om noen ansatte likevel blir tilbudt arbeid hos en ny arbeidsgiver, om konkurranseutsettingen anses å være en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler, vil de ansatte kunne oppleve et pensjonsran spesielt for ansatte over 55 år som mister retten til AFP. Det kan innebære et tap på om lag 1 million kroner for den ansatte. En privat aktør kan betale minstesatser for tjenestepensjon som er 2 % av bruttolønn, mens kommunen betaler ofte ca. 18 %. Og det er selvsagt en klar sammenheng mellom innbetalt pensjon og hva man får utbetalt.

Rådmann i Gran kommunen har videre fremlagt en rekke svært gode argumenter for å drive det i egen regi. Stikkordsmessig kan nevnes fleksibilitet hva gjelder bruk av arbeidskraft og maskiner.

  • Hvis all drift ved park og brorparten av driften ved samferdsel blir privatisert, så mister man mye av denne fleksibiliteten.
  • Det kan igjen føre til økte tilleggskostnader utover anbudssummen ved oppdrag som ikke inngår i anbudet.
  • Kommunen mister også fleksibiliteten til å justere kostnader i kontraktsperioden og - som rådmann skriver, vil det kunne oppstå samme «stivhet» som ved kjøp fra interkommunale samarbeider.
  • Videre mener rådmann det kan være krevende å ta tilbake tjenestene på et senere tidspunkt, på grunn av at det da blir en stor kostnad å kjøpe inn igjen nødvendige maskiner og utstyr (og rekruttere mannskaper).
  • Selv om kommunen skulle bli misfornøyd med kostnader og kvalitet ved eksterne leverandører, blir det vanskelig å ta tjenesten tilbake i egenregi.

Vi vil også framholde at kommunen oppnådde gode økonomiske resultater i 2020. Gran hadde et godt overskudd i driften mht. nettodriftsresultat, tross at Gran er den av alle innlandskommunene med lavest inntekt per innbygger korrigert for utgiftsbehov.

Det indikerer at det er god kommunal drift i kommunen – ingen grunn til å konkurranseutsette når det fungerer bra.

Avslutningsvis vil vi framhold at det å sette bort deler av drifta til andre, vil redusere fleksibiliteten og samhandlingen mellom virksomheter, som er noe av bakgrunnen for gode økonomiske resultater i kommunen, og vi mister muligheten til å bruke ressurser på tvers av enheter og avdelinger.

Belønningen for gode resultater bør ikke bli oppsigelser. Oppsigelser vil med stor sannsynlighet bidra til å svekke kulturen knyttet til arbeidsmiljøet i hele kommunen. Det kan igjen bidra til redusert produktivitet, jfr. forskning fra STAMI. En konkurranseutsetting som skissert bidrar til at Gran mister sin viktigste økonomiske aktiva, nemlig ansattes kompetanse.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.