Faggruppe sau i Landbrukets Fagråd Hadeland inviterer til fagmøte for saueprodusenter med fjøsbesøk først. Møtet avholdes onsdag 27. februar. Møtet starter med fjøsbesøk og demonstrasjon av sorteringsanlegg hos Tor Håkon Haugen (i fjøs tilhørende Arne Gillebo og Lisbeth Stenbråten), i Undelisgutua i Gran.

Deretter blir det møte på Gran rådhus. Tema for møtet er logistikk og håndtering av sau. Saueprodusent Jo Agnar Hansen fra Alvdal har ansvar for denne sekvensen. Han driver stort med sau i Alvdal, og tok i bruk nybygd fjøs i 2016.