En okse av typen angus har rømt fra en av gårdene i Brandbu. Oksen er svart og ikke av de helt største.

Ifølge Kjell Bakken, som er leder av fallviltgruppa, har oksen vært på rømmen i nærmere fire uker.

Det er gjort flere observasjoner rundt Brandbukampen de siste ukene.

Livredd folk

- Oksen er ikke farlig, den er rett og slett livredd folk, opplyser Bakken, som sammen med noen andre jegere er leid inn av gårdbrukeren for å skyte oksen.

- Hvordan skal folk oppføre seg dersom de ser oksen?

- Oksen er så redd folk at når den oppdager at det er folk i nærheten, løper den av gårde. Det er derfor ingen fare for folk, sier Bakken.

Ring hvis du ser oksen

Han oppfordrer de som ser oksen til å ringe ham. Telefonnummeret er 416 13 000.

- Vi har ennå ikke lykkes å få oksen på skuddhold. Derfor er det veldig fint om turgåere eller andre sier ifra med en gang de ser oksen slik at vi kan komme raskt til stedet.

Bakken presiserer at han ikke er hyret inn som leder av fallviltgruppa, mens som privatperson. Han antyder at det kan være vanskelig å få tak i oksen før det blir snø slik at de kan søke på spor.

- Oksen har vært vant til å gå ute, så den lider ingen nød. Den finner det den må av mat, opplyser Bakken.