Fylkesmannen i Oslo og Viken ga søndag skadefellingstillatelse på én ulv i grenseområdene mellom Hadeland og Romerike.

Bakgrunnen for skadefellingstillatelsen er at Fylkesmannen søndag ble informert av Statens naturoppsyn om ferske ulveskader på et lam i Gjerdrum og at det også var filmet en ulv i kommunen i midten av siste uke.

Viser til skrekksommeren 2017

Fylkesmannen viser i tillatelsen til de omfattende tap av beitedyr til ulv i Gran, Hurdal og Østre Toten i 2017.

LES OGSÅ: Her herjet ulven sommeren 2017

Også i fjor herjet ulven blant hadelandssauen, men da i grenseområdene mellom Jevnaker og Ringerike. Denne ulven ble skutt på Krokskogen i fjor høst. Den første fellingstillatelsen i fjor ble gitt for nøyaktig ett år siden.

LES OGSÅ: Saueeiere på Hadeland får erstatning for 300 dyr mistet på beite

20.000 dyr på beite

Fylkesmannen viser også til at det snart skal slippes opptil 20.000 sau og lam på beite i det aktuelle området fellingstillatelsen gjelder for. Hele området ligger utenfor ulvesonen og Romeriksåsen er et område som er prioritert for beitedyr og som skal holdes ulvefritt.

Tillatelsen gjelder for det området som ligger vest for E6 mellom Jessheim og Hvam, sør for E16 mellom Roa og Jessheim, øst for riksveg 4 fra Roa til Gjelleråsen og nord for riksveg 22 mellom Gjelleråsen og Hvam. Det er i hovedtrekk Romeriksåsen sør for E16 mellom Roa og Maura.

Frykter stort skadepotensial

Fylkesmannen i Oslo og Viken har vært i kontakt med Fylkesmannen i Innlandet i forbindelse med at fellingstillatelsen ble gitt.

LES OGSÅ:

Det er foreløpig ikke kjent hvilket revir denne ulven kommer fra. Fylkesmannen mener potensialet for skade er så stort at det likevel er grunn til å iverksette skadefellingsforsøk direkte.

Det er Øvre Romerike skadefellingslag som er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket. Tillatelsen gjelder fram til 7. juni klokka 12.

LES OGSÅ: